fbpx
Home HírekHírek Szakmai vélemények a NAT-ról, iskolai tiltakozások, akciók

Szakmai vélemények a NAT-ról, iskolai tiltakozások, akciók

2020-02-14

 

Sorra születnek a szakmai közösségek, iskolák, szakértők állásfoglalásai a NAT-ról. Cikkünkből ezeket folyamatosan elérhetővé tesszük. Tájékoztatunk a a NAT-tal szembeni különféle tiltakozó akciókról is.

Kérjük, hogy aki tud olyan állásfoglalásról, fontos szakmai véleményről, akcióról, ami még nem szerepel a felsorolásban, jelezze (linkkel) a civilkozoktatas@gmail.com címen!

Tartalom:

1. Szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények, szakértők állásfoglalásai, véleménye

2. Akciók, események

3. Iskolai állásfoglalások, tiltakozó iskolák listája

A sajtóban megjelent írások az Osztályfőnökök Egyesülete sajtófigyelőjéből érhetők el.

Minden nap újabb oktatási intézmények, elismert szakemberek és szakmai szervezetek csatlakoznak a NAT ellen állást foglalók táborához.

A NAT 2020 – NEM! petíciót már több, mint 24 ezren írták alá.

  1. Az eddig megjelent szakmai vélemények, állásfoglalások

Civil Közoktatási Platform állásfoglalása

Nahalka István blogja – Természettudomány, matematika, óraszámok, ki és mi a nemzetellenes

Magyartanárok Egyesülete

Történelemtanárok Egylete

Magyar Pedagógiai Társaság

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Irodalom és a társművészetek egyetemi oktatói

A kolozsvári BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézete szolidaritási nyilatkozata

Magyar Filozófiai Társaság állásfoglalása

Állami egyetemek irodalomtudományi tanszékei (az összes állami egyetem!):

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Intézeti Tanácsa

ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Szombathely

Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete

Pécsi Tudományegyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete

Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Tanszék oktatói

Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatói

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetének oktatói

MTA teljes I. Nyelv-és irodalomtudományok osztálya

Fiatal Írók Szövetsége

Szépírók Társasága

Jánk István az anyanyelvi nevelésről

A Magyar Földrajzi Társaság állásfoglalása

Debreceni professzorok nyílt levele

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

MTA Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság

Radó Péter oktatáskutató állásfoglalása

Csató Mónika zeneszerző és zeneelmélet-tanár véleménye a NAT 2020 ének-zenei részéről

Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus a NAT irodalom szekciójáról

Oktatói Hálózat

Amnesty International véleménye az állampolgári ismeretek tantárgyról

Szentgyörgyi Zsuzsa a reál tantárgyakról

Závada Pál az irodalomtanításról

Dragomán György a NAT irodalom részéről

Arató László (Magyartanárok Egyesülete) a kerettantervről

Rajnai Richárd véleménycikke a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyról

ELTE BTK magyartanár szakos hallgatóinak nyilatkozata

Hajas Zsuzsa elemzése a kerettanterv magyar nyelvi moduljáról

Dr. Zacher Gábor a pálinkafőzés NAT-ba való bekerüléséről

A Szülői Hang Közösség állásfoglalása

Pethőné Nagy Csilla tankönyvszerző a NAT-ról és az irodalomtankönyvekről

Akciók, események

NAT 2020 – NEM! petíció – Írd alá!

Iskola a határon FB csoport a NAT ellen tiltakozóknak

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete akciója: Tiltakozz te is a NAT ellen

Városi Szülői Értekezlet, Miskolc – március 6.

Poszt-NAT: Mozgástér, ellenállás és a cselekvés útvonalai – minikonferencia február 27. 

Élőkép a Hősök terén az ADOM szervezésében – február 28.

Pécsi kerekasztal az új NAT történelem tantárgyi részéről, a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete és a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata előadóival (lezajlott)

Szegedi kerekasztal az új NAT-ról (lezajlott)

Emberség Erejével Alapítvány fóruma (lezajlott) – benne: médiaismeret, állampolgári ismeretek kritikája, jogi lehetőségek

Polgári Szabadság Platform (Kaposvár) tiltakozó akció (lezajlott)

Szavalj a nemzeti alapért!

Iskolák (a legújabb elől)

Utolsó frissítés: február 27-ig

A listán 47 iskola szerepel.

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium tanárai

Ráckevei Ady Endre Gimnázium nevelőtestületének tanárai

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium szaktanárai

Váci Madách Imre Gimnázium tanárai

TSZC Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnáziumának tanárai

Budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanárai

Újbudai József Attila Gimnázium tanárai

Pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szakgimnázium tanári karának tagjai

PTE 1-es számú gyakorló általános iskolájának 34 pedagógusa

Veszprémi Lovassy László Gimnázium tantestülete

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium tanárai

Veres Pálné Gimnázium tanárai

Budapesti Teleki Blanka Gimnázium tantestülete

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium tantestülete

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, magyartanári munkaközösség

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, magyartanári munkaközösség

ELTE Bolyai Gyakorló Gimnázium, Szombathely, magyartanári munkaközösség

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Kispest)

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kelet-Pesti Tankerülethez tartozó Kőbányai)

Szinyei Merse Pál Gimnázium

Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziumának és Gimnáziumának magyartanárai és a velük egyetértő kollégák

Városmajori Gimnázium tanárai, a VMG-től mint intézménytől függetlenül

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanárai

 
 
 
 

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai,     ill. diákjai

A budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium tantestülete

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanárai

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanári kara

Budapesti Eötvös József Gimnázium tanárai

Kispesti Pannónia Általános Iskola

Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium szaktanárai és kollégiumi nevelőtanárai (téma: reál tárgyak, tagozatok stb.)

Belső-Pesti Tankerülethez tartozó iskolák:

          Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium,

          Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

           VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium

Budapesti Leövey Klára Gimnázium tanárai és dolgozói

Szent László Gimnázium magyar és történelem munkaközösségének tagjai és  diákjai

A miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt kérdései, ill.      nyílt levele, miután nem kaptak választ a kormánytól kérdéseikre – nem csak a NAT-ról

VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium magyar és művészeti munkaközösségének tagjai és a csatlakozó kollégák

Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium tanárai

A pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének nyílt levele

Konzervatív gimnáziumigazgatók a NAT-ról (névtelen interjú)