Home Egyéb A Civil Közoktatási Platform hozzászólása a gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló kormányrendelet társadalmi vitájához

A Civil Közoktatási Platform hozzászólása a gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló kormányrendelet társadalmi vitájához

2024-07-02

Kifogásoljuk, hogy a rendelet olyan törvény végrehajtására készült, amely törvényt nem bocsátottak társadalmi egyeztetésre.

Kifogásoljuk a szakmai kontroll hiányát. A leírt alkalmassági vizsgálat szakmailag kifogásolható. Az 1. mellékletben szereplő követelmények nem egyértelműek, és részben teljesíthetetlenek.

Különösen problémás a 1. melléklet 4. pontja, az élettörténetre vonatkozó előírások. Ezek törlését javasoljuk.

– Nem egyértelmű, hogy mit jelent a Szabálykövető, fegyelmezett magatartás. Ha valaki részt vett valamilyen tiltakozásban, akkor az már nem alkalmazható?

– Nem világos, mit jelent a szexuális deviancia.Nem alkalmazható senki a gyermekvédelemben, akinek bármilyen LMBTQ irányultsága van? Mi indokolja ezt?

– Teljességgel érthetetlen, hogy mi köze az esetleges, akár gyermekkori öngyilkossági kísérletnek ahhoz, hogy valaki később alkalmazható legyen a gyermekvédelemben.

– A korábbi, már nem fennálló függőség kizáró okként való feltüntetése számos olyan szakember alkalmazását teszi lehetetlenné, akik éppen saját tapasztalataik alapján jól tudnak bánni a veszélyeztetett fiatalokkal.

Amellett, hogy ezek az előírások sértik a munkatársak emberi jogait, a gyermekeknek is kárt okoznak részben azáltal, hogy a magánéletükbe, családjuk magánéletébe beavatkozni nem hagyó munkatársak elhagyása, és a szakmailag megfelelő, de nem megfelelő élettörténetű dolgozók elbocsátása tovább növeli a szakképzett dolgozók hiányát, részben azért, mert a megfigyeléssel járó frusztráció rontja a dolgozók közérzetét, az egymás közti bizalmat, ami a gyermekekre is kihat.