Home MagunkrólSzervezet Állásfoglalás a választásokkal kapcsolatban

Állásfoglalás a választásokkal kapcsolatban

2024-02-19

I. A CKP minden politikai párttól független, de támogatja azok korszerű oktatási koncepcióinak kialakítását.

  • A CKP szervezetként nem foglal állást egyetlen politikai szervezet vagy jelölt mellett sem. Az egyes pártok mellett nem kampányol, egyik pártra való szavazásra sem buzdít.
  • A céljaiban megfogalmazott korszerű oktatási rendszer koncepcióját ugyanakkor képviseli minden szereplő felé – feladatának tekinti bármelyik és az összes politikai párttal együttműködni, és legkorszerűbb tudásainak megfelelően az oktatásterületi értékeket és érdekeket képviselni.
  • A CKP sem tagszervezeteinek, sem a szervezetek egyes tagjainak, sem a CKP aktivistáinak a politikai választásaiba nem kíván beleszólni, ezt nem is teheti meg. Nem alkot szervezeti véleményt arról, hogy a CKP szervezetei vagy ezen szervezetek képviselői szervezetük vagy bármely párt jelöltjeként hogyan kapcsolódnak be a választásokba, milyen pártot vagy szervezetet támogatnak, milyen párt vagy szervezet jelöltjeként indulnak – mindaddig, míg a szervezet, illetve a magánszemély által képviselt értékek nem kerülnek ellentétbe a CKP alapértékeivel.

II. A CKP mindenkit buzdít a választásokon való részvételre.

  • Mindenkit biztatni szeretnénk a választásokon való részvételre, arra, hogy informált, felelős döntést hozzon.

III. A CKP elvárja a pártoktól és politikusaiktól az oktatás korszerűsítéséért való, szakmai koncepción alapuló tevékenységet.

  • A különböző politikai pártokkal és jelöltjeikkel szemben a CKP azt az elvárást támasztja, hogy a társadalmi képviselet azon szegmensében és szintjén, ahová aspirál, minden lehetőséget ragadjon meg, tegyen meg mindent az oktatás helyzetének javítása, korszerűsítése érdekében.
  • Ezt elősegítendő szakmai kompetenciáink teljességével állunk az érintettek rendelkezésére. Megkeresés esetén konzultálunk (szakmai szükségletek, lehetőségek, javaslatok adott területen), és azt is megígérjük, hogy ha akár az önkormányzathoz tartozó területek, akár az EU-ban végzett munka esetében látunk feladatot, oktatási területet érintő cselekvési mozgásteret (például: óvodai fenntartóként, illetve az oktatásra is hatást gyakorló uniós kompetenciaterületen), erre azonnal fel fogjuk hívni a figyelmet.