Home Kiemelt témákStátusztörvény A tervezett új szabályozás tovább rontja az oktatás színvonalát! Tiltakozzunk!

A tervezett új szabályozás tovább rontja az oktatás színvonalát! Tiltakozzunk!

2023-03-08

A kormányzat az uniós elvárások nyomása alatt hosszú évek után látszólag eleget tett jogszabály előírta kötelességének, és közvetlen társadalmi vitára bocsátott három törvénytervezetet. A pedagógusok munkafeltételeit alapvetően megváltoztató és a szülők és gyermekek jogait közvetve és közvetlenül is érintő száznál több oldal véleményezésére 8 napot adott. Ez nyilván nem elegendő a részletes kritikára és javaslatokra – erre azonban nincs is szükség: a pedagógusok jogállásáról szóló törvény egészében elfogadhatatlan.

Annak érdekében, hogy az elutasítás nyilvánvaló és letagadhatatlan legyen, fontos, hogy minél több szervezeti és egyéni levél érkezzen az egyeztetésre megadott e-mailcímre. Cikkünkben összefoglaljuk a legegyszerűbb véleményküldési lehetőségeket, valamint bemutatjuk, mi is a baj a jogszabállyal.

 

A vélemények a kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu e-mail címre küldhetők be 2023. március 10-ig.

Véleményküldési lehetőségek

 • Bárki küldhet saját vagy szervezete e-mailcíméről saját megfogalmazású levelet. Akár több részletben, ha több szempontból írna.
 • Ha egyetért az alább megfogalmazott véleményekkel, akkor azokat felhasználhatja saját véleményének kifejezésére:
  • Elküldhető egy, több szervezet által megfogalmazott levél automata levélküldéssel az aHang alkalmazásából.
  • A Szülői Hang kifejezetten a szülőknek és a nem szakmabelieknek szóló mintalevelet fogalmazott meg, ami itt érhető el.
  • A szakmai szervezetek és szakértők alapnak használhatják a Civil Közoktatási Platform részletes szakmai véleményét: a CKP neve helyett a címben és az első sorban saját nevüket kellene feltüntetni, és a szervezet nevében vagy a szakértő címe/rangja feltüntetésével küldeni el a véleményt – természetesen bármi kihagyható belőle és hozzá is írható. Kérjük, hogy titkos másolatban juttassátok el a levelet a civilkozoktatas@gmail.com címre is!

A véleményezendő jogszabálytervek

A törvénytervezetek, és az igen rövid hivatalos összefoglalók és indoklások, egy esetben a hatásvizsgálati lap a következő linken olvashatók:

https://kormany.hu/dokumentumtar/koznev-fogl-jogall-es-egyes-kapcs-tvk-mod-mo-2023-evi-kozp-ktgvet-sz-tv-modos

 

Háttér, magyarázatok, szakmai anyagok

A 2023. évi … törvény a köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról – amire státusztörvényként szokás hivatkozni – 2023. június 1. lép hatályba

A törvény kiindulópontja, hogy a köznevelésben pedagógiai jellegű munkát végzők számára létrehoznak egy új jogviszonyt, a “köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt”. Az új jogállással megszűnik a több jogot biztosító közalkalmazotti jogviszony, a nem állami alkalmazásban állók pedig kikerülnek a Munka törvénykönyve hatálya alól. A nem pedagógiai munkát végző kollégák sem maradnak közalkalmazottak, ők munkaviszony keretében, a Munka törvénykönyve hatálya alatt folytatják a munkát.

A munkajogi változtatások ürügyén pedig bújtatva hozzányúlnak számos eddigi szabályozáshoz, ami a köznevelés rendszerének további központosítását, kézi irányítását, a pedagógusok szakmai szabadságának, a szülők jogainak csökkentését, a tiltakozások megakadályozását.

Véleményében a CKP összefoglalta a legfontosabb pontokat, amelyek alátámasztják: a javaslat szerzett jogokat vesz el, a további központosítást, kézi irányítást, a pedagógusok szakmai szabadságának, a szülők jogainak csökkentését, a tiltakozások megakadályozását szolgálja. Az EFOP + programból várt támogatások teljesítésének a pedagógusok jogállását megváltoztató törvény nem feltétele, a benne szereplő intézkedések pedig ellentétesek a vállalásokkal.

Részletesebb elemzések

 • A CKP szakmai álláspontja itt olvasható.
  • A Dömsödy Andrea által összeállított és a tagszervezetek által kiegészített, megvitatott anyag továbbra is elérhető a levelezőlistán. Abból további részleteket hasznosíthatnak a tagszervezetek saját véleményük megfogalmazásához.
A PDSZ és a Pedagógus Egység kezdeményezésére, több szervezet támogatásával az aHang gyűjti azon pedagógusok nyilatkozatát, akik nem akarnak az új státusztörvény keretei között dolgozni. A megadott adatokat kumuláltan, statisztikák és illusztrációk készítésére használják fel, ügyelve arra, hogy az egyéni aláírok ne váljanak beazonosíthatóvá. A cél, hogy egyértelmű és jól látható legyen, milyen nagy mértékben elutasított az érintettek körében a senkivel sem egyeztetett státusztörvény. Azzal, hogy nyilvánossá tesszük, hányan mérlegelik, hogy elhagyják a pályát a státusztörvény bevezetése esetén, azt is megmutatjuk, milyen nagy károkat fog okozni. Az EFOP Plusz program keretében a magyar állam az oktatás korszerűsítése mellett pedagógusok béremelésére is uniós támogatást kap, ha megfelel a programban tett vállalásainak. Többek között annak, hogy „A Kormány és a Parlament nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat.” Az új törvénnyel azonban – minta arra korábban rámutattunk – a foglalkoztatottak, a nevelőtestületek, a szülők és a diákok számára kifejezetten hátrányos rendelkezéseket vezetnének be. Az aláírások tehát azt is igazolják, hogy kormány nem tett eleget az Európai Uniónak tett vállalásainak, amit sürgősen korrigálnia kell, ha le akarja hívni az uniós támogatásokat.   A nyilatkozat itt írható alá: https://ahang.hu/statusztorveny/