Home Egyéb A tervezett új szabályozás tovább rontja az oktatás színvonalát! Tiltakozzunk!

A tervezett új szabályozás tovább rontja az oktatás színvonalát! Tiltakozzunk!

2023-03-08

A kormányzat az uniós elvárások nyomása alatt hosszú évek után látszólag eleget tett jogszabály előírta kötelességének, és közvetlen társadalmi vitára bocsátott három törvénytervezetet. A pedagógusok munkafeltételeit alapvetően megváltoztató és a szülők és gyermekek jogait közvetve és közvetlenül is érintő száznál több oldal véleményezésére 8 napot adott. Ez nyilván nem elegendő a részletes kritikára és javaslatokra – erre azonban nincs is szükség: a pedagógusok jogállásáról szóló törvény egészében elfogadhatatlan.

Annak érdekében, hogy az elutasítás nyilvánvaló és letagadhatatlan legyen, fontos, hogy minél több szervezeti és egyéni levél érkezzen az egyeztetésre megadott e-mailcímre. Cikkünkben összefoglaljuk a legegyszerűbb véleményküldési lehetőségeket, valamint bemutatjuk, mi is a baj a jogszabállyal.

A vélemények a kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu e-mail címre küldhetők be 2023. március 10-ig.

Véleményküldési lehetőségek

 • Bárki küldhet saját vagy szervezete e-mailcíméről saját megfogalmazású levelet. Akár több részletben, ha több szempontból írna.
 • Ha egyetért az alább megfogalmazott véleményekkel, akkor azokat felhasználhatja saját véleményének kifejezésére:
  • Elküldhető egy, több szervezet által megfogalmazott levél automata levélküldéssel az aHang alkalmazásából.
  • A Szülői Hang kifejezetten a szülőknek és a nem szakmabelieknek szóló mintalevelet fogalmazott meg, ami itt érhető el.
  • A szakmai szervezetek és szakértők alapnak használhatják a Civil Közoktatási Platform részletes szakmai véleményét: a CKP neve helyett a címben és az első sorban saját nevüket kellene feltüntetni, és a szervezet nevében vagy a szakértő címe/rangja feltüntetésével küldeni el a véleményt – természetesen bármi kihagyható belőle és hozzá is írható. Kérjük, hogy titkos másolatban juttassátok el a levelet a civilkozoktatas@gmail.com címre is!

A véleményezendő jogszabálytervek

A törvénytervezetek, és az igen rövid hivatalos összefoglalók és indoklások, egy esetben a hatásvizsgálati lap a következő linken olvashatók:

https://kormany.hu/dokumentumtar/koznev-fogl-jogall-es-egyes-kapcs-tvk-mod-mo-2023-evi-kozp-ktgvet-sz-tv-modos

Háttér, magyarázatok, szakmai anyagok

A 2023. évi … törvény a köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról – amire státusztörvényként szokás hivatkozni – 2023. június 1. lép hatályba

A törvény kiindulópontja, hogy a köznevelésben pedagógiai jellegű munkát végzők számára létrehoznak egy új jogviszonyt, a “köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt”. Az új jogállással megszűnik a több jogot biztosító közalkalmazotti jogviszony, a nem állami alkalmazásban állók pedig kikerülnek a Munka törvénykönyve hatálya alól. A nem pedagógiai munkát végző kollégák sem maradnak közalkalmazottak, ők munkaviszony keretében, a Munka törvénykönyve hatálya alatt folytatják a munkát.

A munkajogi változtatások ürügyén pedig bújtatva hozzányúlnak számos eddigi szabályozáshoz, ami a köznevelés rendszerének további központosítását, kézi irányítását, a pedagógusok szakmai szabadságának, a szülők jogainak csökkentését, a tiltakozások megakadályozását.

Véleményében a CKP összefoglalta a legfontosabb pontokat, amelyek alátámasztják: a javaslat szerzett jogokat vesz el, a további központosítást, kézi irányítást, a pedagógusok szakmai szabadságának, a szülők jogainak csökkentését, a tiltakozások megakadályozását szolgálja. Az EFOP + programból várt támogatások teljesítésének a pedagógusok jogállását megváltoztató törvény nem feltétele, a benne szereplő intézkedések pedig ellentétesek a vállalásokkal.

Részletesebb elemzések

 • A CKP szakmai álláspontja itt olvasható.
  • A Dömsödy Andrea által összeállított és a tagszervezetek által kiegészített, megvitatott anyag továbbra is elérhető a levelezőlistán. Abból további részleteket hasznosíthatnak a tagszervezetek saját véleményük megfogalmazásához.
 • A pedagógusok számára fontos munkajogi és egyéb kérdéseket a nedolgozzingyen.hu cikkei taglalják.