Home Kiemelt témákAkciók, megmozdulásokSztrájk, PE ELfogadták a sztrájkot ellehetetlenítő törvényt – a szakszervezetek normakontrolt kérnek

ELfogadták a sztrájkot ellehetetlenítő törvényt – a szakszervezetek normakontrolt kérnek

2022-05-26

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló T/27. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjesztette elő 2022. május 24-én.

A törvény a nemzeti közneveléssel összefüggő kiegészítő szabályok címszó alatt szabályozza a köznevelési intézményekben meghirdetett sztrájk időtartamára a még elégséges szolgáltatások mértékét és feltételeit. 
Az elfogadott paragrafus tartalmilag majdnem ugyanaz, mint a Kormány veszélyhelyzet alatt, járványmegelőzési indokkal elfogadott 36/2022. (II.11.) Kormány rendelet; annyiban még szigorúbb is, hogy az óvodák esetében az iskolakezdés előtt álló gyermekek vonatkozásában megköveteli az iskolára történő felkészítést a sztrájk időtartama alatt.

A mai napon a Pedagógusok Szakszervezet és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete előzetes normakontrol eljárás alá vonására irányuló kérelemmel fordult Novák Katalin köztársasági elnökhöz. Álláspontjuk szerint – melyet levelükben részleteznek – a rendelkezés az Alaptörvénybe ütközik. Ezért kérik, hogy az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálatának céljából a köztársasági elnök küldje meg a t. Alkotmánybíróság részére az elfogadott törvényt.

A teljes levél itt olvasható.