Home DokumentumokELEGY Egy új oktatáspolitikáért: a CKP részvétele az ELEGY oktatáspolitikai szakbizottságában

Egy új oktatáspolitikáért: a CKP részvétele az ELEGY oktatáspolitikai szakbizottságában

2020-12-21

Az Ellenzéki Együttműködés – vagyis ELEGY – civilek, szakértők és ellenzéki pártok együttműködése. Céljai közt szerepel szakmailag megalapozott politikai és szakpolitikai megoldások kidolgozása az egészségügy, az oktatásügy, a közjog, a szociális és nyugdíjügyek, a gazdaságirányítás terén. Ennek érdekében ezeken a területeken szakbizottságokat hozott létre szakértők, civilek és a pártok képviselői részvételével.

Az oktatási szakbizottság szakmai koordinátora Nahalka István és Radó Péter. A civileket a Civil Közoktatási Platform képviseli alkalmanként három fővel. A CKP szervezeti képviselői levelezőlistán és online találkozón megvitatják a koordinátorok előterjesztéseit, és a vita eredményét a szakbizottság elé viszik.

Első két ülésén a szakbizottság elfogadta az oktatáspolitikai alapelveket, valamint a bizottság munkarendjét és az ülések tematikáját.

Eddig két tematikus ülés zajlott le: az „Esélyegyenlőtlenség és szelekció a magyar oktatásban” és  „A magyar közoktatással szembeni társadalmi kihívások” című. Az Esélyegyenlőtlenség témában elfogadott ajánlásba beépültek a CKP javaslatai,  a második témában jelenleg folyik a javaslat vita alapján történő véglegesítése.

A további tervezett témák: Technológiai és munkapiaci változások; A politika és közpolitika csinálás átalakulásának hatása az oktatáspolitikára; Klímaváltozás, környezetei változások; Globalizáció, az oktatás nemzetközi dimenziója; A követendő oktatáspolitika fő irányai. (Frissítés: A globalizáció és a környezheti változások téma együtt kerül tárgyalásra; új témaként külön üléseken lesz szó a felsőoktatásról, illetve a felnőttképzésről.)

Az ajánlások kizárólag szakmai szempontok alapján születnek. A pártok programkészítő bizottsága dönt arról, hogy mi kerül be közülük a közös oktatási programba. Remélhetőleg a javaslatok hozzájárulnak a választási győzelem esetére előkészítendő konkrét jogszabálytervezetek szakmai megfelelőségéhez is. A szakértők, civilek és pártképviselők szakbizottságban való együttes részvétele remélhetőleg elősegíti az alapelveknek megfelelő, szakmailag elfogadható program és a választási győzelem esetére előkészítendő konkrét jogszabálytervezetek megszületését.