Home Kiemelt témákFelsőoktatás A CEU KUTATÓI A JÖVŐ ISKOLÁJÁNAK VÁLASZAIT KUTATJÁK

A CEU KUTATÓI A JÖVŐ ISKOLÁJÁNAK VÁLASZAIT KUTATJÁK

2020-02-21

Mondják, az oktatás egy nagy hajó, amely lassan fordul. Ha körülnézünk, és felmérjük az egyébként is komplex világban zajló változások sebességét, bizony ki kell mondani: ezt többé nem engedhetjük meg magunknak. Az oktatásnak a gyermekeinket egy olyan környezetben kell élet- és boldogulóképessé kell tennie most, ami még nincs. Nem tudjuk, milyen lesz, de két dologban biztosak lehetünk: semmiképpen sem olyan, mint a múltban bármikor is volt, és igen nagy valószínűséggel a jelenünktől is különbözni fog. Amit lehet, meg kell tudnunk róla.

Ebben segít a A CEU Közpolitikai Tanulmányok Központjában (CPS) elindított kelet-közép európai összehasonlító
oktatáskutatás, amelynek címe:„Oktatási rendszerek jövőbeli kihívásai közép-kelet-európai kontextusban”(Future Challenges to Education Systems in Central Eastern European Context”)
https://cps.ceu.edu/research/educ:

Az elkövetkező két évtizedben drámai változás várható az összes oktatási rendszer társadalmi, gazdasági, technológiai, demográfiai és politikai környezetében. Ezek a jövőbeli változások már most komoly alkalmazkodási kihívásokat jelentenek az egyes iskolák és az iskolarendszer számára. Az „Oktatási rendszerek jövőbeli kihívásai közép-kelet-európai kontextusban” (EDUC) a következő öt fő külső kihívásra összpontosít:

(1) az új technológiák hatása a munkaerőpiacra,

(2) demográfiai változások és a migráció új mintázatai

(3) a populista és tekintélyelvű politika hatása,

(4) uralkodó régi és kialakulóban lévő új társadalmi egyenlőtlenségek, és

(5) a tanulási környezet globalizációjának és az oktatás nemzetközivé válásának hatása.

A legfejlettebb országok oktatási rendszerei ezekre a kihívásokra a tanulási célok újragondolásával, az oktatás személyre szabottabbá tételével, az egyre hosszabb általános oktatás hangsúlyozásával, a felsőoktatás bővítésének új hullámával és az oktatási kormányzás új módszereivel való kísérletezéssel reagálnak.
Az EDUC kutatása az oktatási rendszerek alkalmazkodóképességére összpontosít, amelyet a kormányzás és az iskola intézményi működésének kölcsönhatása határoz meg Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában, Szerbiában és Romániában. A kutatás átfogó célja a globális változások vizsgálata a közép-kelet-európai országok sajátos kontextusában két fő kérdés mentén:
– A térség kiválasztott öt országában mik a legfontosabb ösztönzők és legfőbb akadályai annak, hogy elmozdulás történjék egy személyre szabottabb, az adaptív készségek fejlesztésére irányuló és méltányosabb oktatás felé?
– Mennyire tükröződnek a különféle jövőbeli kihívások az oktatáspolitikai diskurzusban és a közép-kelet-európai országok oktatási modernizációs stratégiáiban?
A kutatás esettanulmányokon, tematikus összehasonlító tanulmányokon és összehasonlító statisztikai elemzésen alapul, az öt ország egyes kutatóinak bevonásával.
Az EDUC projekt végterméke a CPS által kiadott elektronikus könyv lesz, amely tematikus összefoglaló tanulmányokat tartalmaz.”
Az elemzési keretet tartalmazó tanulmány:
https://cps.ceu.edu/publications/working-paper/adaptability-education-systems-future-challenges-context-analytical
Közvetlenül letölthető:
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/publication/3209/cps-working-paper-educ-future-challenges-context-2020.pdf