Home Kiemelt témákSzakképzés Az NSZFH, és új elnöke, Kucsák László volt képviselő lett a szakképző intézmények fentartója

Az NSZFH, és új elnöke, Kucsák László volt képviselő lett a szakképző intézmények fentartója

2019-01-17

Kucsák Lászlót, a Fidesz volt fővárosi és országgyűlési képviselőjét nevezték ki a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnökének. Az új jogszabályok szerint az állami szakképző intézmények  fenntartója az NSZFH, vagyis a szakképzés területén ő látja el azt a  feladatot, amelyet egyéb közoktatási intézmények esetén a Klébelsberg Központ. Emellett az NSZFH-ra hárul sok olyan szakmai feladat is, amelyet más területeken az OH lát el.

Kucsák László általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető végzettséggel rendelkezik. A minisztérium szerint Kucsák már csak azért is alkalmas a feladatra – a 21. századi szakképzés megvalósítására és a felnőttképzés további fejlesztésére -, mert maga is pedagógus volt, két évtizedes intézményvezetői gyakorlattal. A szak- és felnőttképzéshez azonban az új elnöknek eddig nem volt köze.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása az NSZFH-ra ruházza a fenntartói feladatokat. A Hivatal a szakképzési centrum tekintetében középirányító szervként gyakorolja a fenntartó számára meghatározott hatásköröket és a szakképzési centrum tevékenységének pénzügyi ellenőrzését; szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakképzési centrumok gazdálkodását, és ennek keretében ellátja az irányító szerv hatáskörébe sorolt előirányzat- és vagyongazdálkodási feladatokat is, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, illetve az ellátandó feladatok teljesülését,érvényesíti a szakképzési centrum költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását, ellátja a szakképzési centrumok költségvetés tervezéssel összefüggő feladatait stb.

Jó irányú változás, hogy a közvetlen minisztériumi fenntartás helyett egy háttérintézményhez kerülnek a fenntartói feladatok, azonban félő, hogy a rendeletben felsorolt jogosultságok, valamint a tagintézményekben a vezető fölé/mellé a kancellárok kinevezése még nehézkesebbé teszik a tagintézmények működését. A korábbi iskolaigazgatók – ma tagintézmény-vezetők – mozgástere már ma is minimális, havi néhány tízezer Ft-ról dönthetnek csak önállóan. Mint egyikük fogalmazott: ha meghal egy kolléga, nem tudok koszorút venni a temetésére.