Home Kiemelt témákSNI Nyílt levél Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa részére az Áder Jánosnak küldött, a „Taigetosz-törvény” aláírására biztató levele kapcsán

Nyílt levél Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa részére az Áder Jánosnak küldött, a „Taigetosz-törvény” aláírására biztató levele kapcsán

2017-06-08

Tisztelt Aáry-Tamás Lajos  Úr!

Nyílt levéllel fordulok Önhöz, mivel a hivatalos út reménytelenségéről van némi tapasztalatom: a Civil Közoktatási Platform szakértőjeként egyik aláírója voltam a szakgimnáziumi érettségivel kapcsolatos panaszbeadványnak, amelynek sorsáról  négy hónap, számos e-mail és a titkárságról visszapattant számos telefonos megkeresés után sincs semmi információnk.

Az egyetlen visszajelzést is – amiben arról tájékoztatott, hogy a beadványt továbbította – csak egy Önnek írt nyílt levéllel tudtuk kiprovokálni.

Hátha ennek a levélnek is lesz valamilyen hatása.

Oktatási Biztos Úr a sajtóban Taigetosz törvénynek titulált, a BTMN tanulóktól az osztályzás alóli felmentés lehetőségét elvevő törvénymódosításról azt nyilatkozta a sajtónak, hogy véleményalkotás előtt konzultál gyógypedagógusokkal.

A nyilatkozat megjelenése után azonnal levelet írt Önnek az atipikus fejlődési, köztük a tanulási nehézéggel küzdő gyermekek oktatásának legismertebb hazai szakértője, dr. Gyarmathy Éva  klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa. Levelében többek között azt írja:

„Az atipikus fejlődésű gyerekek nem fognak megtanulni írni, olvasni vagy számolni attól, hogy megbuknak vagy gyenge osztályzatokat kapnak, ha továbbra sem hatékony módszereket használó oktatásban részesülnek. Jó eséllyel sokan sajátos nevelési igényűvé válnak, és ezzel tovább terhelik az amúgy is túlterhelt ellátó rendszert.”

Erről a levélről azonban Ön ugyanúgy nem vett tudomást, mint a szakgimnáziumi ügyben Önhöz intézett e-mailjenkről, és Áder Jánosnak írt tájékoztató levelébenamelyben a törvénymódosítás aláírását javasolja – azt írja, hogy a gyógypedagógusok támogatják a törvénymódosítást.

Levelében egyetlen teendőnek a szülők megnyugtatását nevezi: aki rendelkezik felmentéssel, annak nem kell aggódnia – írja –, hiszen a rendszert 2030-ig felmenő rendszerben vezetik be. Amely állítás igazsága ráadásul nem is egyértelmű: a törvényből nem világos, hogy a 2018 után esedékes felülvizsgálatokon meghosszabbíthatóak-e a korábban kiadott felmentések.

Most is az történt tehát, mint a szakgimnáziumi érettségi vagy a diákparlamenten elhallgattatott diák esetén: az első fülbe súgott vagy nyilvános együttérző nyilatkozatok után Ön most is megtalálta a módot arra, hogy ne kelljen határozottan kiállnia az alapjogokat sértő kormányzati intézkedések ellen.

Nem vitatom, hogy vannak a változtatást támogató szakemberek, tudom, hogy vannak, akiknek fontosabb egy definíció, mint az, hogy egy létező problémát a gyermekek érdekeinek megfelelően kezeljünk.

Nem etikus azonban a szakmai vélemények között aszerint „csemegézni”, hogy melyik felel meg a kormány álláspontjának, és ne az határozza meg azok súlyát, hogy a speciális problémához ki ért jobban.

Fel szeretném hívni a figyelmét három olyan, az intézkedés veszélyeire figyelmeztető állásfoglalásra, amelyeket a minisztériumhoz is időben eljuttattak:

A Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztálya állásfoglalása

A gyógypedagógus-képzést végző felsőoktatási intézmények egyeztetett állásfoglalása

A TASZ alapjogok sérülésére figyelmeztető szakmai állásfoglalása

Felhívnám továbbá a figyelmét arra, hogy a „szakma” ebben az esetben nem csak a gyógypedagógusokat jelenti: a BTMN gyermekekkel nem gyógy-, hanem fejlesztő pedagógusok foglalkoznak, az értékelés alól felmentett gyerekekkel elért sikereikről és a felmentés elmaradása okozta károkról ők tudnak beszámolni.

Nekik nincs érdekképviseletük, szakmai szervezetük, így egységes állásfoglalást nem adtak ki. A hivatalostól eltérő véleményüket közalkalmazottként nyilvánosan nem is képviselhetik. Tapasztalataikról azonban tájékozódhat, ha meghallgatja a témában tartott szakmai fórumon elhangzott beszélgetést, vagy honlapunkon elolvassa a Csak Együtt Van Esély  szülői csoport kérdéseit, a bemutatott eseteket. Szívesen összefoglaljuk az Ön számára a CKP fórumain kifejtett véleményeket, vagy lehetővé tesszük a fejlesztőpedagógusokkal való találkozást.

A másik szakma, akiknek a véleményét nem szabadott volna figyelmen kívül hagyni, a „mezei” pedagógus: azok a tanárok, akik az értékelés alóli felmentés lehetőségének megszűnésével lehetőségeiket, erejüket, szaktudásukat meghaladó feladatot kapnak.

Budapest, 2017. június 8.

Juhász Ágnes

képzési információs tanácsadó

a Civil Közoktatási Platform munkacsoport-koordinátora