Home Kiemelt témákTankönyv Tankönyvrendelés 2017

Tankönyvrendelés 2017

2017-04-12
2017 az utolsóelőtti olyan év, amikor még a nem állami tankönyvekből is rendelhetnek az iskolák.
Amellett, hogy folyamatosan és minden lehetséges fórumon harcolunk a szabad tankönyvválasztás visszaállításáért,  azt javasoljuk, hogy minden iskola éljen azzal a lehetőséggel, amit a tankönyvjegyzék ebben az évben megenged, illetve használja ki azokat az akciókat, amiket a még működő kiadók ajánlanak.
A tankönyvek kiválasztása az iskolák szakmai felelőssége, amihez a szülők erős támogatást nyújthatnak.
magyarkonyvpiac7-13505503884376-phpapp01-121018035713-phpapp01-thumbnail-4
Történések pontról pontra és a jelenlegi helyzet:
  • Február 22-én nyilvánosságra hozták a 17/2014-es EMMI tankönyves rendelet tervezett módosításának szövegét, melynek véleményezésére 5 nap állt rendelkezésre. A tervezetben szereplő változtatások egyértelműen a KELLO érdekeit szolgálják. A TANOSZ, a Könyvtárostanárok Egyesülete és több más civil szervezet elküldte az EMMI-nek tiltakozását, észrevételeit és javaslatait.
  • Ezzel az akcióval a CKP-n belül újra napirendre került a szabad tankönyvkiadás és -választás kérdése.
  • A TANOSZ még márciusban tárgyalásokat kezdeményezett a Klebelsberg Központtal, majd március 31-én kiküldött az iskoláknak egy tájékozatót, melyet honlapján is megjelentetett: http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/tankonyvfelelosoknek–igazgatoknak-es-valamennyi-pedagogusnak-.html
  • Az Oktatási Hivatal április 3-án jelentette meg a hivatalos tankönyvlistát, amelyet folyamatosan bővít: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek/. A KELLO rendelési felületén ugyanezen jegyzékben lehet keresni.
  • A Klebelsberg Központ a Tankerületi Központokon keresztül ápr. 10-én küldött az igazgatóknak egy tájékoztatót (amely nem nyilvános…). Ebben felhívják a figyelmet arra, hogy milyen tankönyveket lehet rendelni, kik jogosultak az ingyenes és normatív tankönyvi ellátásra, milyen módon kell a rendelést lebonyolítani, és milyen pénzügyi  keretek állnak rendelkezésre évfolyamonként. A tájékoztató szerint a Tankerületi Központok a tankönyvrendelés jóváhagyása előtt a következőket fogják vizsgálni:

„A Tankerületi Központ a rendelés jóváhagyását megelőzően ellenőrzi, hogy

 – a rendelés a jogszabályi feltételeknek megfelelően került összeállításra (ügyelve a Nat-nak, a hatályos kerettantervnek való megfelelésre),

·     – az intézmény számára meghatározott keret nem került túllépésre,

·     – a tanulói létszámnak megfelelő, a könyvtári állomány figyelembevételével megállapított mennyiségű tankönyv kerül megrendelésre,

·     – az első és a második évfolyamosok számára az iskola kifogástalan minőségű tankönyvet kell, hogy biztosítson; ez csak új tankönyvvel lehetséges, amit a meglévő könyvtári állományból és új tankönyvek rendelésével tud biztosítani az intézmény. Ennek megfelelően a végzős elsősöktől és másodikosoktól a használt tankönyvet nem kell visszavenni a könyvtári állományba, azt a tanulók megtarthatják, kártérítésre a szülők nem kötelezhetők.

tankönyv600

Az állam által biztosított ingyenes tankönyvek  – az első és második évfolyamon használt tankönyvek, munkafüzetek és munkatankönyvek kivételével – tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtár nyilvántartásába be kell venni, a tanulók az utolsó tanítási napon kötelesek azt visszaszolgáltatni az iskolai könyvtár számára.”

  • Gőzerővel zajlik a tankönyvek kiválasztása és rendelése, de az ezt szabályozó rendelet módosítása csak április 10-én jelent meg http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17053.pdf
  • A megváltoztatott határidők és a Tankerületi Központok jóváhagyása miatt már április 25-én, ill. 26-án le kell zárni az iskolákban a tankönyvrendelést. A tavaszi szünet miatt a tankönyvfelelősök –   akiknek hivatalos megbízása, szerződése nincs!! –  legkorábban csak április 19-én tudják majd a szülőket tájékoztatni a megrendelt tankönyvekről. Ezért a szülői jóváhagyásra illetve módosításra, lemondásra megint csak 3-4 nap áll a szülők és a pedagógusok rendelkezéséré!!! 

 

Budapest, 2017. április 12.