Home Kiemelt témákSzakképzés Szakgimnáziumi érettségi – mit lehetne még tenni?

Szakgimnáziumi érettségi – mit lehetne még tenni?

2017-03-20

A szakgimnazisták januári nyílt levelében megfogalmazott kérések eredeti formájukban már nem teljesíthetők. Még mindig lehetne azonban segíteni az idén érettségizőknek – és azok érdekében is most kellene lépni, akik a következő években tesznek érettségit.

A következő intézkedésekre lenne szükség:


  1. A jövő évtől legyen újra szabadon választható az ötödik érettségi tantárgy a szakgimnazistáknak, ha nem akarnak szakmai végezettséget szerezni!
  2. A kéttannyelvű szakgimnáziumokban, ahol a szakmai tárgyaknak csak egy részét tanulták idegen nyelven, az idegen nyelvű szakmai érettségi írásbeli részét lehessen magyarul letenni!
  3. Az idei évben csökkentsék a szakmai tárgy esetén az egyes érdemjegyek eléréséhez szükséges százalékhatárokat! A kettes érdemjegyhez legyen elegendő a 20 %-os teljesítmény!
  4. Idén ne emeljék a nyelvi érettségi teljesítéséhez szükséges minimális szintet!
  5. Azokon a szakokon, ahol nem tudják betölteni a keretet, csökkentsék a központilag meghatározott minimális felvételi ponthatárt!
  6. Ha valaki a szakmai érettségihez szükséges tantárgyak valamelyikét nem tanulta, ne kelljen abból az érettségi előtt még osztályozó vizsgát is tennie!
  7. Aki hat vagy hét tárgyból érettségizik, annak a gimnazistákhoz hasonlóan a magyar, történelem, matematika, idegen nyelv mellett ötödikként a jobban sikerült vizsga eredményét számítsák be a felvételi pontszámba!
  8. Haladéktalanul adjon ki az Oktatási Hivatal állásfoglalást arról, hogy az SNI/BTM tanulók hogyan vehetik igénybe a szakmai tárgyaknál a számukra megítélt (részleges) felmentéseket, hogyan fog történni az ilyen esetekben az értékelés, és milyen segédeszközök használhatók a szakmai vizsgán! Tegyék lehetővé, hogy aki a tájékoztatás hiánya miatt nem vett igénybe valamilyen könnyítést, azt utólag is megtehesse!
  9. Haladéktalanul történjen meg a felkészítő és vizsgáztató tanárok, érettségi elnökök felkészítése! Tegyenek elérhetővé megfelelő számú minta-feladatsort!
  10. Hogy a mostani kilencedikesek ne kerüljenek az idén érettségizőkhöz hasonló helyzetbe, haladéktalanul alkossák meg és bocsássák vitára a 2020-as szakgimnáziumi érettségi általános feltételeinek tervezetét!