Home Kiemelt témákÉrettségi Állásfoglalás kérése a szakmai érettségin igénybe vehető kedvezményekről

Állásfoglalás kérése a szakmai érettségin igénybe vehető kedvezményekről

2017-03-20

Állásfoglalás-kérést fogalmaztunk meg a tanulási nehézséggel küzdő tanulók szakmai érettségin igénybe vehető kedvezményeivel kapcsolatban.

A szakgimnazisták nyilt levelére adott hivatalos EMMI válasz szerint a szakmai vizsgatárgyra is érvényesek  a felmentésekre és a könnyítésekre vonatkozó általános szabályok. A valóságban azonban ezek nem mindig értelmezhetők a szakmai vizsgatárgyra vonatkozóan.

Előfordul olyan értelmezés is, amelyik szerint a szakmai érettségi tárgy esetére iaz a szabályozás vonatkozik, ami a komplex szakmai vizsgára.  Az OKJ-s komplex szakmai vizsgán a szakképzési törvény szerint semilyen tudnivaló számonkérése alól nem adható felmentés, csak a számonkérés módját lehet a tanuló számára szükséges módon meghatározni. Ez az értelmezés azonban helytelen, hiszen itt nem a szakmai vizsga, hanem az érettségi vizsga szabályozása az érvényes.

Ezért javasoljuk, hogy az iskolák – amennyiben van érintett tanulójuk – kérjenek állásfoglalást az OH-tól, ha úgy gondolják, a tanuló nem tudja teljes mértékben igénybe venni a neki járó könnyítéseket, vagy nem tudják, hogy a könnyítések esetén hogyan fog történni a pontozás és a vizsgabizonyítvány kitöltése.

Az általunk megfogalmazott levél a következő:


Oktatási Hivatal

Balázsiné Dobos Zsuzsanna osztályvezető

Érettségi- és Versenyszervezési Osztály

 

Tárgy: állásfoglalás kérése a szakmai érettségi tárgy esetén igénybe vehető kedvezményekről

 

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az idei májusi érettségi lesz az első, amikor a szakgimnáziumok végzős diákjai ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek. Ezzel kapcsolatban szeretnénk állásfoglalást kérni azt illetően, hogy a különböző diszfunkcióval más-más szinten érintett diákok hogyan tudják érvényesíteni a szakmai érettségi vizsgán is a nekik járó kedvezményeket.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről így szabályozza a különböző tanulási nehézségekkel küzdő diákok támogatását szolgáló könnyítések és kedvezmények rendjét:

56. § (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.

 

Az eddigi eljárás a következő volt:

  1. Az iskolában vagy a családban észreveszik, hogy diák valamely hiányossága (leginkább számolás vagy nyelvi kompetenciák tekintetében) akadályozza tanulmányi előmenetelét, noha egyéb képességeit és szorgalmát tekintve egyaránt alkalmas a tanulásra. Az iskola és/vagy a szülő ezért a lakóhelye szerint illetékes Szakértői Bizottsághoz fordul szakvéleményért.

 

  1. A Szakértői Bizottság megvizsgálja a diákot, és ha megállapítja a diszfunkciót, akkor javaslatot tesz arra, hogy az iskola hogyan kompenzálja ezt. Leggyakrabban a következőket ajánlják:

Az iskola az írásbeli számonkérést szóbelivel vagy a szóbelit írásbelivel váltsa ki.

A helyesírás értékelése alól kapjon felmentést a diák.

A számolásos feladatok alól kapjon felmentést a diák.

A felkészülésre, a dolgozatok megírására kapjon több időt.

Használhasson különböző segédeszközöket.

Ritkább esetben egy-egy tantárgy értékelése alóli teljes felmentést is javasolnak. Ezek leggyakrabban a matematika és idegen nyelv.

  1. A Szakértői Bizottság javaslata alapján a szülő és a diák a neki legmegfelelőbbnek tűnő könnyítést kérvénybe foglalja, az iskola igazgatója pedig a kérvény alapján határozatot hoz arról, milyen kedvezmények illetik meg a diákot. Törvény mondja ki, hogy amilyen kedvezményt a diák tanulmányai alatt megkapott, olyan kedvezmény illeti őt meg az érettségin is. Így választhat más vizsgatárgyat pl. a matematika vagy az idegen nyelv helyett.

 

Az ágazati szakmai érettségivel kapcsolatban a következő nehézségek merülnek fel:

A Szakértői Bizottságok javaslatai nem tesznek említést a szakmai tárgyak esetében és az ágazati érettségin alkalmazható kedvezményekről. Ezzel kapcsolatos kérvények és határozatok még nem születtek.

Amennyiben az eddigi könnyítéseket megpróbálnánk érvényesíteni a szakmai vizsgatárgyakra is, akkor ezzel kapcsolatban fontos lenne egyértelműen kijelölni a mozgásteret, hogy megelőzzük a zavart.

Az ágazati érettségi követelménye ráadásul több szakmai tantárgy anyagát ötvözi. Az érettségi vizsgán érvényesíthető kedvezmények meghatározása tehát még több kérdést vet fel.

Nem volna jó olyan helyzetbe kerülni, hogy egy diák nem kapja meg az őt megillető kedvezményt csak azért, mert értelmezési viták merülnek fel.

 

Ugyanez a dilemma az érettségi bizonyítványba kerülő záradékoknál is megjelenik.

 

Az érettségi bizonyítványban egyértelműen záradékolni kell, hogy a diák milyen kötelező tantárgyból nyert felmentést, illetve hogy milyen kedvezményt, könnyítést kapott a vizsgán. Erről a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról II., Záradékokat tartalmazó része rendelkezik. 

Kérdés, hogy amennyiben a diák a szakmai vizsgáján valamilyen részleges felmentést engedélyező kedvezménnyel élt, akkor is megjelenhet-e a kedvezményt dokumentáló záradék után a szakmai képesítést tanúsító záradék:

Jelen érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá ……… FEOR számú ….. munkakör betöltésére képesít.

 

Mindezek alapján kérjük az Önök állásfoglalását a következő kérdésekben:

  1. Amennyiben a tanuló a szakértői vélemény javaslata alapján felmentést kapott a szakmai tárgyak valamelyikének, illetve annak valamelyik részének értékelése alól, a törvény szerint az érettségin is élhet ugyanezekkel a felmentésekkel.

Hogyan lehet figyelembe venni a felmentést a pontozásban és a pontok alapján történő értékelésben, amennyiben valaki

  • egy vagy több szakmai tantárgy értékelése alól felmentést kapott, de a szakmai érettségi ennél több tárgy anyagát tartalmazza?
  • a számolási feladatok értékelése alól van felmentése?
  • minden elméleti tantárgy értékelése alól fel van mentve?

        2. A fenti esetekben milyen záradék fog szerepelni az érettségi bizonyítványban?

Kérjük, hogy az állásfoglalás tegye egyértelművé az adható kedvezmények körét és azt az eljárást, ahogyan ezeket a kedvezményeket az iskola igazgatója megítélheti az érintett diák(ok) számára.

Kérjük továbbá, hogy – mivel ez az eljárás és szabályozás nem volt világos – április végéig nyújthassanak be a szakmai vizsgára vonatkozó könnyítés iránti kérelmet a diákok/szülők.

 

Budapest, 2017. március 20.