Home Hírlevelek CKP HÍRLEVÉL – 2017. február 28.

CKP HÍRLEVÉL – 2017. február 28.

2017-02-28

Hírlevelünket elküldjük a CKP levelezőlistáira, de egyénileg is fel lehet rá iratkozni a ckpinfo.hu honlapon.

Kövessen minket a Facebookon! Megújult a CKP Facebook oldala!

Tartalom: Töténelematlasz-siker és köszönetnyilvánítás, CKP Plenáris, CKP Klub, Tanárok a Gödörben, Eredménytelen lépések a szakgimnáziumi érettségi feltételeinek jobbítására; Társadalmi egyeztetésen a tankönyvrendelet, indul a „Szabad tankönyvválasztást”projekt; Felkérésre véleményeztük a Digitális Oktatási Stratégia intézkedési tervét; Közös nevező – Mire volt jó, és mire nem a Karátson Gábor kör rendezvénye; Billegő ál-kerekasztal helyett Közoktatás-politikai Tanácsot törvényben rögzített jogokkal! – vita a hatékonyságról Jön az új NAT-tervezet – mire lesz jó a társadalmi vita?; Hiányzó feltételek, aggályos bevezetés – az ombudsman a középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötött felsőoktatási felvételiről; Ingyenes lehet az első középfokú nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga; Szigorítják az iskolai kirándulásokat; Mit árulnak el az online közvélemény-kutatás eredményei, és mihez kezdhetünk az adatokkal?; Esélytelen esélyegyenlőség – Az IPR tündöklése és bukása; ESHA felmérés a korai iskolaelhagyásról; Sajtófigyelő


AKTUÁLIS

Töténelematlasz-siker és köszönetnyilvánítás

A Történelemtanárok Egyletének Bizottmánya az alábbiakról tájékoztatja a hírlevél olvasóit:

A Történelemtanárok Egylete köszönetét fejezi ki minden aláírónak, hogy közös fellépésünkkel elértük: a következő tanévtől az érettségin használandó OFI atlasz átdolgozott változata névmutatót, fokhálózatot, sőt, – a minisztérium korábbi kifejezett ellenkezése ellenére – kronológiát is tartalmaz majd. Ezzel jelentősen segíthetjük az érettségizők és a felkészítő tanárok munkáját. Ugyanakkor változatlanul követeljük a szabad atlasz- és tankönyvválasztás megteremtéséhez szükséges intézkedések mielőbbi meghozatalát.

Ezúton gratulálunk a Történelemtanárok Egyletének az elért fényes sikerhez és további skereket kívánunk a még nem teljesült követeléseik eléréséhez!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CKP Plenáris

A korábban bejelentettel ellentétben nem március 3-án lesz a plenáris gyűlés. Az AKG foglaltsága miatt új időpontot kell keresnünk, amelyről hamarosan doodle szavazáson döntünk. A Plenárison egyebek mellett szavaznunk kell majd a CKP-t támogató alapítvány létrehozásáról, ill. az alapító nyilatkozat aktualizálásáról, és beszélgetnünk a CKP tevékenységéről.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CKP Klub

A CKP Klub következő összejövetelét március 9-én tartjuk a CP-házban (Bp. 1022 Bimbó út 3. mfsz. 3. kapukód: 5kulcs2930). A cél, hogy a plenáris gyűlés előtt folytassuk a közös gondolkodást a CKP hatékonyabb működéséről, a tanév végéig a CKP illetve a tagszervezetek által tervezett fontos eseményekről.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tanárok a Gödörben

Sikerrel zárult a Civil Közoktatási Platform "Tanárok a Gödörben – Van Kiút!" című rendezvénye.
A fényképek itt tekinthetők meg.

Köszönjük a tagszervezeteknek, köszönjük a támogató civil szervezeteknek, a megjelent szakértőknek, a vitákat levezetőknek, köszönjük a Gödörnek és köszönjük a civil kurázsi minden egyes jelenvolt képviselőjének, a szervező gárdának ezt a nagyszerű hangulatú seregszemlét.
A pódiumbeszélgetéseken, vitákon, tagcsoport-bemutatkozásokon, gyerekfoglalkozásokon, kiegészítő programokon mintegy 300 fő vett részt. A ckpinfo.hu oldalon megtalálható a program, a beszámoló, a résztvevő tagszervezetek listája. A szervezésben aktívan résztvevők február 23-án áttekintették a szervezés tanulságait, melyek minden bizonnyal hasznosak lesznek a hasonló, tervezett rendezvényeknél.

Várjuk a résztvevők, különösen az asztalokkal megjelenő tagszervezetek tapasztalatait, jövőre vonatkozó javaslatait a ckpugyvivok@googlegroups.com címre!


A KÖZOKTATÁS HÍREI

A szakgimnáziumi érettségi feltételeinek jobbítása érdekében tett lépéseink

Mint arról többször beszámoltunk, a Civil Közoktatási Platform Szakértői és leginkább érintett tagszervezetei (a Független Diákparlament, a Tanítanék Mozgalom és a Szülői Összefogás) számos lépést tettek a szakgimnáziumi érettségi feltételeinek megváltoztatásáért. A témáról itt olvashat bővebben.

 

Az érettségi/felvételi jelentkezés február 15-én lezárult; az oktatási ombudsman ugyan a Karátson Gábor Kör rendezvényén megjelent (tehát életben van), de a diákok számára elérhetetlen, Palkovics László válaszleveleiben teljességgel elutasító és legalább annyira arrogáns, mint amilyen mértékben a levelei alapján a témában tájékozatlan. Székely László ombudsmani állásfoglalása még nem született meg.

 Az előző hírlevelünk óta tett lépések:

·  A diákok február 9-én a sajtó nyilvánossága előtt adták át a diákok nyílt levelét támogató csaknem 3000 aláírást Palkovics Lászlónak,

·  Az oktatási ombudsman február 13-án fogadta a diákokat, az FDP, a CKP, a Tanítanék képviselőit, érintett szülőt, iskolaigazgatót; jogosnak ismerte el a panaszt, és azt ígérte, támogatólag továbbítja a kéréseket Palkovics Lászlónak

·  Az aláírók és a panasz beadói eljuttatták pontosított javaslataikat Balog Zoltánnak, személyes találkozót kérve

·  A TASZ és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet is az ombudsmanhoz fordult, kiegészítve és támogatva a CKP beadványát

·  A  köznevelési államtitkárság február 24-én a javaslatokat elutasító levelében jelezte, hogy nem tartja szükségesnek a személyes találkozást, mivel az érettségivel nincs semmi probléma, minden szabályosan történt (ezzel a CKP levélben felsorolt problémás esetekről bántóan tájékozatlan válasz született)

·  A CKP, a Független Diákparlament és a Szülői Összefogás válaszlevelében eredménytelennek és a javító intézkedésekhez szükséges immáron elégtelen idő miatt befejezettnek nyilvánítja az EMMI-vel való diskurzust. Az eredménytelenségért, a diákok hátrányos megkülönböztetésért, a diákokat közvetlenül ért és érő hátrányokért egyértelműen az EMMI a felelős.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Társadalmi egyeztetésen a tankönyvrendelet – indul a „Szabad tankönyvválasztást” projekt

Módosul a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. A módosítás sajnálatosan nem érinti a lényeget: továbbra sincs tankönyvpiac, szabad tankönyvválasztás. Egyetlen eredmény, hogy jogszabályba foglalták, amit tavaly csak egy KLIK levél tartalmazott: az 1.-2. évfolyamon nem kötelező a tartós tankönyv használata. A tervezett változtatások rövid összefoglalója elérhető itt.

A CKP a tavalyi évhez hasonlóan idén is megtesz mindent a szabad tankönyvválasztás még meglévő leheségeinek kihasználhatósága és a téma felszínen tartása, a szabályozás megváltoztatása érdekében. Az ezzel foglalkozó csoport várja azok jelentkezését, akik bekapcsolódnának ebbe a munkába.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Felkérésre véleményeztük a Digitális Oktatási Stratégia intézkedési tervét

Mint arról korábban beszámoltunk, a CKP részt vett a Digitális Oktatási Stratégiát (DOS) előkészítő konzultációkon, javaslataink nagy része bekerült a stratégiába. Most a stratégiához készülő intézkedési tervről kérték ki a véleményünket. Az intézkedési terv, a hozzá írt általános és konkrét kritikánkkal, kérdésekkel, javaslatokkal és az azokra adott válaszokkal elérhető a megadott linkeken. 

Néhány konkrét javaslatunk (pl. az SNI-s magántanulók otthoni hardver-szoftver ellátására) bekerül az intézkedési tervbe. Számos javaslat esetén Horváth Ádám, a konzultáció szakmai vezetője, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ leendő igazgatója ígéretet tett arra, hogy a DPKR munkája során – a szakmai szervezetekkel együttműködve – megvalósítja azokat.

A DOS nem oldhatja meg a közoktatás alapvető problémáit: azokra a javaslatainkra, amelyekhez pl. el kellene törölni az életpályamodellt, engedni kellene a szabad tankönyv- és képzési piacot, nem kaphattunk pozitív választ. Csak remélhetjük, hogy lesz valami pozitív hatása annak, hogy ráirányítottuk a figyelmet ezekre a problémákra is.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Közös nevező – Mire volt jó, és mire nem a Karátson Gábor kör rendezvénye

A Karátson Gábor kör szakmai konferenciát szervezett, amelynek szekcióiba egy-egy kormánypárti és „liberális” oktatáspolitikust hívott meg előadónak. Meghívójukban azt a célt jelölték meg, hogy a konferencia tanulságai alapján kidolgozzák az oktatásügyi közmegegyezés pontjait. Felkérést kapott előadóként Nahalka István és Arató László, és meghívót kapott a konferenciára a CKP.  A levelezőlistákon vita folyt a részvételről. Arra jutottunk, hogy a rendezvényt csak konferenciaként, és nem többként szabad kezelni, az előadók és a résztvevők nem a CKP képviseletében vesznek részt, és a  szervezőknek felajánlottuk a későbbi egyeztetést.

A konferencián jó és nyitott párbeszédek indultak meg, azonban a 200, véletlenszerűen megjelent résztvevő  nem reprezentálja a teljes társadalmat, egy konferencia megállapításai nem terjeszthetők „nemzeti" ,"társadalmi" konszenzusként a parlament elé. Az egyeztetést a CKP továbbra is csak a Kockás könyv első fejezetében lefektetett társadalmi egyeztetési alapelvek alapján tudja elképzelni.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Billegő ál-kerekasztal helyett Közoktatás-politikai Tanácsot törvényben rögzített jogokkal! – vita a hatékonyságról

Érdekes és fontos beszélgetés zajlott a CKP levelező listáin abban a kérdésben, hogy mit kell tennie a CKP-nak kezdeményezései, kritikája, véleménye megjelenítésével kapcsolatban. A vita, beszélgetés azon kérdés kapcsán alakult ki, hogy miképpen kell „viselkednünk” olyan esetekben, amikor egymástól távol álló nézeteket megjelenítő, és a hivatalos oktatáspolitikai irányítást is bevonó valamilyen oktatáspolitikai egyeztetés, tárgyalás alakul ki.

A CKP ÜT ezekben a kérdésekben eddig is állást foglalt, állásfoglalását megjelenítette az érintetteknek elküldött levelekben, a honlapon, a facebookon, illetve eljuttatta a sajtóhoz.  Erről a beszámolók megtalálhatók a hírlevelekben, de úgy tűnik, többet kell tenni azért, hogy a szervezetek és a közvélemény is megismerje azokat.

A beszélgetést a témáról a CKP Klub következő ülésén kívánunk folytatni. Várjuk a szervezetek, a résztvevő, hozzáértő szakemberek javaslatait a módszertani repertoár bővítésére, javítására.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jön az új NAT-tervezet – mire lesz jó a társadalmi vita?

Sajtóhírek szerint márciusban társadalmi vitára bocsátják az új NAT koncepcióját.

Eddig teljes titokban zajlott a NAT koncepció kialakítása, így nem tudjuk, valóban a koncepciót, vagy inkább egy kidolgozott tervezetet bocsátanak majd vitára. Félünk, hogy az utóbbiról van szó – akkor pedig a vitának már nincs sok értelme.

A CKP már az átalakítás tervének bejelentésekor, 2016 júniusában állásfoglalást adott ki a NAT és a kerattantervek átalakításának, a tartalmi szabályozásnak az elveiről, tényeiről. A koncepció kialakításába a CKP 59 tagszervezete közül egyet sem (köztük egyetlen jogilag bejegyzett civil szervezetet sem) vontak be, az ezzel foglalkozó munkacsoport vezetőjéhez eljuttatott javaslatainkra – ill. más szakmai szervezetek javaslataira – semmilyen reagálás nem érkezett.  A folyamattal kapcsolatos sajtóközleményünk itt olvasható

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hiányzó feltételek, aggályos bevezetés – az ombudsman a középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötött felsőoktatási felvételiről

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint alapjogi szempontból aggályosan és kellő előkészítés nélkül írták elő a felsőoktatásba való bekerülés egyik feltételeként a nyelvtudás új, szigorúbb követelményét. A jelentés hangsúlyozza, hogy rendszerszintű visszásságot okoz a nyelvvizsga megkövetelése mindaddig, amíg hiányoznak a nyelvvizsgára való iskolai felkészítés tárgyi és személyi feltételei.  Székely László ombudsman arra is rámutatott, hogy a jogbiztonság követelményét súlyosan sértette, hogy a szakgimnáziumok kerettantervét közvetlenül a 2016/2017-es tanév kezdetét megelőzően hirdették ki, így egyáltalán nem volt idő az új feltételekre való felkészülésre. Ez sértette az oktatáshoz való jogot azzal, hogy hátrányosan érintette a szakirányú felsőoktatásban tovább tanulni kívánók felkészítését is.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ingyenes lehet az első középfokú nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga

Az oktatási kormányzat az ombudsmannak a továbbtanulás nyelvvizsgához kötésének elhalasztását és a feltételek megteremtését kérő jelentésére a nyelvvizsga ingyenessége bevezetésének ígéretével reagált. Ami nem csak azért cinikus válasz, mert a magánúton való felkészülés költsége messze meghaladja a nyelvvizsgadíjat, hanem azért is, mert a nyelvvizsgát kiváltó érettségi eddig is ingyenes volt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Szigorítják az iskolai kirándulásokat

A tankerültek azonnali hatállyal megtiltották az iskoláknak, hogy a kirándulásokon a buszok este 11 és hajnali 4 között közlekedjenek. Az intézkedés megkötött szerződéseket, befizetett utazásokat, színházlátogatásokat érint, és semmibe veszik a szülői jogokat.

A tankerületi levél pontosan mutatja, hogy működik ma az oktatásirányítás.

Szabályozási kényszer, egyeztetési szándék, a jogszerűség vizsgálata, a célszerűség, a következmények vizsgálata nélkül. Nemcsak az iskolákkal és a szülőkkel nem történt egyeztetés, hanem a fuvarozók szakmai szervezetivel sem, pedig az ő javaslataikkal talán valóban lehetett volna növelni az iskolai kirándulások biztonságát. Most viszont sokszor a buszok helyett a szülők viszik ki saját kocsijaikkal a gyerekeket – ez talán biztonságos?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mit árulnak el az online közvélemény-kutatás eredményei, és mihez kezdhetünk az adatokkal?

Mint arról korábban beszámoltunk, 2016 őszén az OFOE munkacsoportja Lannert Judit vezetésével online kérdezést végzett pedagógusok, szülők és diákok körében. A CKP Klub 2017. február 9-i rendezvényén az érdeklődők első kézből ismerhették meg az előzetes eredményeket és beszélgethettek a tanulságokról. Egy hasonló, de rövidebb tájékoztatásra a Tanárok a Gödörben rendezvény keretében is sor került.

A továbbiakban a CKP szakmai anyagai között folyamatosan nyilvánosságra kerülnek majd az eredmények, valamint az alaposabb elemzések, és tervezünk vitákat, illetve információgyűjtést az egyes résztémákról is. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Esélytelen esélyegyenlőség – Az IPR tündöklése és bukása

A szakmai anyagok közé felkerült Nahalka István tényfeltáró összefoglalója az Integrációs Pedagógiai Rendszer (hivatalos dokumentumokban használt nevén: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítések) elhalásának szomorú történetéről.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ESHA felmérés a korai iskolaelhagyásról

Kérjük, ha foglalkoztok a korai iskolaelhagyással és tudtok angolul, töltsétek ki ezt a kérdőívet. Bővebb infót kaphattok Ács Katalintól (ESHA Hungary)


SAJTÓFIGYELŐ

15894538_10154802750227456_4630930258637237584_nA sajtófigyelő heti rendszerességgel jelenik meg a Tanítanék honlapján. A legutóbbi két sajtófigyelő az alábbi linkeken érhető el:

Sajtófigyelő 2017.02.20,

Sajtófigyelő 2017.02.28,

 

 


Hírlevelünket elküldjük a CKP levelezőlistáira, de egyénileg is fel lehet rá iratkozni a ckpinfo.hu honlapon.

Kövessen minket a Facebookon! Megújult a CKP Facebook oldala!

Korábbi hírleveleinket, híreinket megtalálod a ckpinfo.hu oldalon a Hírek között a bal oldali archívumban, vagy a fejlécről elérhető, ill. a kulcsszó szerinti kereséssel. (A szakmai anyagokra nem működik a keresés, azok a tartalomjegyzék szerint kereshetőek.)