Home Kiemelt témákÉrettségi Segélykiáltás az érettségizőkért – Felhívás cselekvésre Balog miniszternek címezve, mintegy 50 ezer gyermek érdekében.

Segélykiáltás az érettségizőkért – Felhívás cselekvésre Balog miniszternek címezve, mintegy 50 ezer gyermek érdekében.

2017-02-22
Mint azt a Civil Közoktatási Platform többször jelezte, a 2017-es érettségi vizsgákkal kapcsolatban a közoktatásért felelőssé tehető államszervezet mintegy ötvenezres nagyságrendben hozott érettségiző gyerekeket elképzelhetetlen helyzetbe arrogáns, hozzá nem értő, érdektelen, „csakazértsem!” hozzáállásával. 
Nem először fordul elő, hogy az oktatásirányítás rendeleteket, ukázokat ad ki egy szolgáltatási területen, melyekkel súlyosan és azonnal beleavatkozik a rendszerbe, az érintettek életébe, majd az egésznek hátat fordítva a reá háruló kötelességeknek nem tesz eleget, feladatait nem végzi el, s mindennek a következményeit a diákok, szülők, pedagógusok szenvedik meg.
A népmesékben az egyszeri gonosz király talán viselkedhet így, de egy 21. századi – magát felelősnek feltüntető – kormány semmiképpen nem engedheti ezt meg magának.
A 2017-es érettségik esete csak egy a sorban, de különösen megdöbbentő, hogy az oktatásirányítók ötvenezer diákot esélyeitől megfosztó feketén-fehéren kimutatható mulasztása sem elegendő ahhoz, hogy a Kormány a felelősségét elismerje, és mindent megtegyen a kármentesítésért.

szakgimnazisták érettségijére vonatkozó intézkedések átgondolatlan és szakmaiatlan tartalma és körülményei, az oktatásirányításnak a  probléma jelzésére adott cinikus és felelősségelhárító reakciói tökéletesen példázzák, hogy a jelenlegi rendszer hogyan gondolkozik és gondoskodik a gyermekekről, a jövőjükről.

Sehogy.

Annak ellenére, hogy a Civil Közoktatási Platform szakemberei már bő egy éve jelezték, hogy a kormányzat felelőtlensége és mulasztásai miatt e területen súlyos problémák adódhatnak, semmiféle korrekció nem történt az oktatásirányítás részéről. Most is csupán annyi reakció érkezik részükről, hogy  nem érzékelnek problémát, tehát nincs mit kezelni (!!!).

Az országgyűlési biztosokkal folytatott párbeszéd a fentieken túl a jelenlegi rendszer még egy további súlyos zavarára is rávilágított. Hiába, hogy több tízezer diákot érint hátrányosan az EMMI elfogadhatatlanul szakmaiatlan és felelőtlen intézkedése, hiába, hogy törvényeket és alacsonyabb szintű jogszabályokat szegtek meg az intézkedéseikkel, hiába, hogy a kritikát a civilekl mellett a megfelelő jogosultsággal rendelkező aktorok is kimondják – a rendszer nem tartalmazza a korrekció-önkorrekció lehetőségét, a rendszer nem adja meg azt a joggal elvárható valódi lehetőséget, hogy itt és most ezeken a gyerekeken segíteni lehessen.
Mert lehet segíteni !
Tollvonásokba kerülne, időben sem vagyunk még elkésve. Csak az akarat hiányzik a felelős szereplők részéről, az akarat, hogy mozduljanak. Az érzékenység, hogy meglássák, mit okoz ez a félelmetesen és hozzáértés nélkül odavetett beavatkozás. Az oktatásirányítás rendszerén belül nem a szakmai kérdések, hanem a konfliktuskerülés a prioritás. Kerülni, elkerülni a konfliktust elsősorban a saját közvetlen felettes hatalmával szemben. A túlélés kedvéért kevés kivétellel mindenki ezzel foglalkozik főként, egyebek mellett azok is, akiknek joguk és kötelességük lenne gondoskodni a diákokról, a jogbiztonságról.
Ki fogja ezeket a gyerekeket és más ügyekben a többi gyereket megvédeni?
Balog Zoltán felelős minisztert tegnap levélben sürgős és azonnali megbeszélésre invitáltuk, vázoltuk számára a helyzet súlyosságát, és a megvalósítható intézkedéseket, amelyekkel jelen pillanatban a legtöbbet tehet a diákokért. (A levél megtekinthető itt)

Az objektív időkorlátokból kiindulva javaslatot tettünk két időpontra (február 23. vagy 24.) és jeleztük – amit Balog miniszter úrnak más forrásokból tudnia kell -, hogy legkésőbb február 28-ig van idő beavatkozni segítő szándékkal.

Ötvenezer érettségiző diák sorsa most Balog Zoltán kezében van. Ez a kormány megmutatta, hogy ha nagyon akar valamit, egy nap alatt törvényeket is alkot akár. Igaz, legtöbbször csak szolgáltatási területről való költségkivonáskor és egyes források társadalmi jellegének elvesztésének igénye esetén alkalmazta ezt a villámsebes reagálást.
Miniszter úr! Most meg kellene mutatnia, hogy kivételesen gyerekek érdekében is képes és akar érdemben cselekedni.


Megoldási javaslat az érettségiző szakgimnazisták problémáira

 1. Engedélyezzék az ötödik érettségi tárgy szabadon választhatóságát! A jelenlegi jogszabály szerint a szakgimnáziumi érettségi bizonyítvány záradékában feltüntetik majd, hogy az szakmai érettségi végzettséget tanúsít, és ez bizonyos munkakör betöltésére képesít. Elfogadható, hogy ha valaki nem érettségizik a szakmai tárgyból, akkor ez a záradék ne szerepeljen a bizonyítványában.
 2. Mivel az oktatásirányítás hibái miatt romlani fognak a szakmai érettségi pontszámok, kérjük, hogy legalább a minimális ponthatárt vigyék lejjebb.
 3. Ne emeljék a nyelvi érettségi szintjét, A/2 szinten is legyen sikeres az érettségi! Az angoltól eltérő nyelvekben ne adjanak új típusú feladatokat!
 4. Ha akármilyen körben választható lesz az ötödik tárgy, lehetővé kell tenni a vizsgajelentkezés, a felvételi jelentkezés módosítását, ill. megengedni, hogy aki több tárgyból jelentkezett, annak ne kelljen szakmából érettségizni.
 5. Tájékoztatni kell az iskolákat és a tanulókat arról, hogy hogyan vehetik igénybe az SNI/BTM tanulók szakmai tárgynál a számukra megítélt (részleges) felmentéseket (pl. a számolásos feladatok, a helyesírás értékelése alóli felmentést), és hogy hogyan fog történni az ilyen esetekben az értékelés;   definiálni kell a szakmai vizsgán igénybe vehető segédeszközöket (pl. függvénytáblázat), és tájékoztatni az ilyen igények érvényesítésének módjáról;
 6. A fenti általános problémák megoldásától függetlenül megoldást kell találni a következő speciális esetekre:

6.1.) a kétnyelvű iskolákban tanulók esetére, akik a szakmai tárgyak egyikét (de nem az összeset) idegen nyelven tanulták – a tanulók egy részénél ebben az esetben is megoldás lenne az ötödik tárgy szabadon választhatósága. Segítség – bár nem megoldás – lenne már az is, ha legalább az írásbeli letehető lenne magyarul, és csak a szóbelit kellene minden szakmai területen idegen nyelven letenni.

6.2.) a valamelyik – de nem az összes – szakmai tantárgy értékelése alól felmentett tanulók esetére

6.3.) azok esetére, akik valamilyen okból nem tanulták azokat a tárgyakat, amelyből most  érettségizniük kell:

 • az alternatív kerettantervek (pl. osztrák rendszer) szerint tanulók
 • akiknek az iskolájában a 10 %-os szabadsággal élve (vagy szabálytalanul) eltértek a kerettantervtől (pl. a néptáncosok nem tanultak tánctörténetet, ami a kizárólagos szakmai érettségi tárgyuk lesz)
 • az egyéni tanterv szerint tanulók
 • akik már megkezdték, szakmából letették, de nem fejezték be az érettségit
 • az évet kihagyók, évismétlők

Budapest, 2017. február 22.

Civil Közoktatási Platform