Home MagunkrólSzervezet A CKP Plenáris gyűlésének sajtóközleménye

A CKP Plenáris gyűlésének sajtóközleménye

2016-12-17

A Civil Közoktatási Platform közgyűlése mélyen elkeseredve, de valójában igazi meglepődés nélkül vette tudomásul a 2015-ös PISA jelentést, amely szerint a magyar diákok teljesítménye minden korábbinál jelentősebb mértékben romlott.

 A PISA mérés eredményei az oktatáspolitika sikerességének vagy kudarcának megkérdőjelezhetetlen mutatói.

Ennek alapján az elmúlt hat év magyar oktatáspolitikája súlyos mértékben kudarcot vallott. Ennek legfőbb oka, hogy a 2011 óta áterőszakolt szinte mindenre kiterjedő rendszer-átalakítás felszámolta az alapkészségek sikeres fejlesztésének minden feltételét.

Az elmúlt évek oktatásirányítói felelősséggel tartoznak a kudarcot valló, funkcionális analfabéta gyermekek tömegeiért, a boldogulást biztosító alapvető készségekkel nem rendelkező gyermekek gyorsan növekvő számáért. Az oktatáspolitika látványos kudarca egyúttal az érdekeltek és a nyilvánosság bevonása nélkül, a tények és szakmai tudás figyelmen kívül hagyásával zajló oktatáspolitika-alkotási gyakorlat kudarca is.

Legutóbbi tapasztalataink ugyanakkor még mindig hasonlóak: Palkovics László nem válaszol az általa beharangozott, januártól működő Köznevelés-stratégiai Kerekasztalra vonatkozó kérdéseinkre, Balog Zoltán miniszter pedig egy országgyűlési meghallgatáson megtagadta a CKP közérdekű, konkrét és aktuális kérdéseire a választ. Ezt a kormányzati viselkedést elfogadhatatlannak tartjuk.

Nem kaptunk elfogadható választ arra sem, hogy a NAT felülvizsgálatával foglalkozó csoport milyen alapon, hogyan jött létre, milyen elvárásokkal és felhatalmazásokkal rendelkezik. Vajon igaz-e, hogy a NAT-ban elsődlegesen érvényesítendő szempont a jó kereszténnyé nevelés kell, hogy legyen?

Visszautasítjuk Lázár János elképesztő próbálkozását arra, hogy a kormány helyett a tanárokat és a diákokat tegye felelőssé a bukásért. Egy szolgáltatórendszer résztvevőinek lehetőségeit a rendszer határozza meg; a struktúra elemeinek erőszakos és avítt megváltoztatása brutális hatással van ezekre lehetőségekre. Ha ezt egy kormányzati szereplő nem veszi figyelembe, akkor vagy határtalanul cinikus, vagy nem látja a legalapvetőbb összefüggéséket sem.

A Civil Közoktatási Platform szerint elkerülhetetlen, hogy a kormányzat szembenézzen saját felelősségével.  Felszólítjuk a kormányzatot a felgyülemlett súlyos problémák megoldását szolgáló nyílt konzultáció elindítására.

 

2016. december 12.