Home Hírlevelek CKP Hírlevél november 3.

CKP Hírlevél november 3.

2016-11-06

Alapítványi szakképzők tönkretétele, pedagógus előmeneteli rendszer, ifjúsági stratégia; Plenáris gyűlés meghirdetése, operatív munkacsoport hírei, CKP alapdokumentuma, álláspont a szakmai véleményezésről, reagálás a Palkovics-nyilatkozatra; Sajtófigyelő

Nagy veszteség érte az oktatási mozgalmakat.

KRASZNAI GÁBOR

a CKP Ügyvivő Testületének tagja, az Operatív munkacsoport koordinátora november 2-án elhunyt.

Temetéséről később intézkednek.

 

A KÖZOKTATÁS TÖRTÉNÉSEI

Az alapítványi szakképzők nem kapnak államilag támogatott helyeket

Az idei szakmaszerkezeti döntés a támogatott helyeket az állami és az egyházi fenntartók között osztotta fel: összesen három alapítványi vagy magánfenntartó kapott a „korlátozottan támogatott” szakképesítéseknél támogatási lehetőséget. Mivel csak nagyon kevés szakképesítés támogatható feltétel nélkül, ez a döntés gyakorlatilag az alapítványi szakképzés megszűnését jelenti.

Bővebben lásd itt.

Megjelent Magyarország Nemzeti Ifjúsági Stratégiájának 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési terve

A terv bevezető szövegének stílusa meglehetősen idegborzoló.  A cselekvési terv elemei között vannak elvileg támogathatóak, de nem látszik, mit tesznek ezek érdekében. A témára az anyag elemzése után visszatérünk.

Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Változtatás nélkül jelent meg az a rendelet, amelynek tervezete ellen a szakszervezetek erőteljesen tiltakoztak (l. előző hírlevelünket). A rendelet a sikertelen minősítési folyamatban részt vett, nyugdíj előtt álló pedagógusokat nem sorolja automatikusan a Pedagógus II. fokozatba, november 15-ig új minősítésre kell jelentkezniük. Összesen 1300 pedagógusról van szó – megéri emiatt konfrontálódni a szakszervezetekkel?

A CKP HÍREI

Plenáris gyűlés meghirdetése

Az Ügyvivő Testület december 9-ére tűzi ki a CKP következő plenáris gyűlését. 16-20 óráig tervezzük, a helyszínt később fixáljuk.

A plenárison szavaznunk kell a szervezeti hozzájárulásról és meg kell választani a hiányzó szóvivőket. Emellett javasoljuk a munkacsoportok feladatának új megfogalmazását (a nyilatkozatban szereplő megfogalmazás aktualizálását).

A legnagyobb jelentőségű feladat a CKP oktatáspolitikai anyagának elfogadása lesz.

Az előterjesztéseket hamarosan megküldjük a szervezeteknek.

Megbeszélés a CKP oktatáspolitikai koncepciójáról

November 7-én 17 órakor a Zöld Kakas Líceumban folytatódik az előző ülésen már félig elvégzett munka, vagyis a koncepció konkrét szövegének megvitatása. A munkacsoport várja azokat is, akik nem tagjai, és a vitában eddig nem vettek részt.

Ügyvivői Testületi ülés

Az ÜT november másodikán ülést tartott, amelynek egy részén az ÜT tagjai mellett részt vett a Tanítanék képviseletében Törley Kata és Sulyok Blanka is. Krasznai Gábort sajnos már hiába vártuk…

Érintett témák: Plenáris meghirdetése, témái; operatív munkacsoport kérdései; a CKP és a Tanítanék kapcsolata; elvi kérdések a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalos levél és a 3. munkacsoportban kidolgozott oktatáspolitikai anyag kapcsán

Utóbbi témában az ÜT a következő álláspontot fogadta el:

  • Az az időről időre felmerülő felvetés, hogy nincs szükség hosszú, elméleti jellegű anyagokra, ellentétes a CKP nyilatkozatával. A Tanítanék képviselői jelezték, hogy nekik is nagy szükségük van egy ilyen anyag létrejöttére.
  • Az ÜT támogatja, hogy a CKP levelet írjon Palkovics államtitkárnak a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal  – az Országos Közoktatási Tanácsot helyettesíteni hivatott szervezet – tervéhez kapcsolódóan, azonban a levélben bizonyos változtatásokat javasolt. Mivel a 12 pont követeléseiben és a CKP oktatáspolitikai anyagának CKP által elfogadott döntés-előkészítési fejezetében is szerepelt egy ilyen szervezet létrehozásának követelése, meg kell mondanunk, milyen feltételek teljesülése esetén tudjuk ezt legitimnek tekinteni. A levél javaslata azóta már eljutott a szervezetekhez; megvitatása után, elküldésével egy időben nyilvánosságra hozzuk honlapunkon.
  • Általánosan is válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy érdemes-e, szabad-e a kormányzatnak javaslatokat tennünk, kormányzat által kezdeményezett szakmai vitákba, fejlesztésekbe bekapcsolódnunk.

A CKP-nak az oktatásirányítás megvalósított és tervezett intézkedéseit, kezdeményezéseit értékei és szakmai szempontjai alapján értelmeznie, értékelnie és kommentálnia kell. Mivel az alapdokumentumunk is kimondja, hogy párbeszédre törekszünk, keresnünk kell a lehetőségeket a minisztériummal (vagy más állami szervekkel) a kapcsolatokra.

Fontos feladatunk, hogy a nyilvánosság számára láthatóvá, érthetővé tegyük, hogy egy demokratikus rendszerben hogyan kellene együttműködnie a kormányzatnak egy szakmaterület képviselőivel a jó kormányzás érdekében. Azonban semmilyen kapcsolatba nem lehet belemenni, ha ezzel a CKP hozzájárul a minisztériumi politika legitimálásához, semmiképp se mehetünk bele elvtelen kompromisszumokba.

A CKP-nak minden esetben meg kell határoznia azokat a minimumfeltételeket, amelyek a megvalósításhoz elengedhetetlenek, majd értékelnie kell a NER oktatásirányítása által előállított rendszerben  a sikeres megvalósíthatóság lehetőségeit.

Operatív munkacsoport hírei

A munkacsoportot, az ÜT-t és mindenkit, aki ismerte, megrendítette Krasznai Gábor váratlan halála. Halála előtti este még a csoport munkáját tervezte, készült a másnapi ÜT-ülésre és a csütörtöki munkacsoport-értekezletre.

A csoportösszejövetel elmaradt, de az OMCS munkájának elindítása folytatódik. A koordinálást ideiglenesen a megválasztott helyettes, Csordás Anett végzi, nála lehet jelentkezni a csoportba.

Az ÜT korábban összeállította azon feladatok listáját, amelyek OMCS általi elvégzése hozzájárulna a CKP eredményességéhez.

Az OMCS múlt heti ülésén áttekintette ezeket, és megállapította, hogy jelenlegi kapacitás nem elegendő ezek elvégzéshez, fontossági sorrend megállapítását kérte.

Az ÜT kéri a munkacsoportot, hogy jelölje meg azokat, akik az egyes feladattípusokra vállalkoznak, illetve azokért felelősek.

TAGSZERVEZETEK HÍREI

Tanítanék Mozgalom

A 10 napos határidő lejártáig Palkovics László nem válaszolt a Tanítanék vitára történt felhívására. A Tanítanék nyilatkozata itt olvasható. A Tanítanék november 2-án akciót szervezett az EMMI-hez. Felmondólevelet fogalmaztak meg Palkovicsnak. Palkovics reakciója itt olvasható. A CKP ma reagált Palkovics nyilatkozatára.

A Tanítanék arra biztat mindenkit, hogy küldjön tiltakozó levelet az oktatási kormányzatnak.

Osztályfőnökök Egyesülete

Digitális pedagógus és nemzedék konferencia 2016“Digitális lábnyomok – Digitális mérföldkövek”.

A november 26-i konferenciára már lehet jelentkezni.

SAJTÓFIGYELŐ