Home Kiemelt témákSNI Szülők és szülői szervezetek nyilatkozata

Szülők és szülői szervezetek nyilatkozata

2016-10-24

SNI-s és nem SNI-s gyermekeket nevelő  szülők és szülői szervezetek  Civil Közoktatási Platform által támogatott nyilatkozata

A CKP egyetért a több szülői szervezet által jegyzett, a Jobbik "Valódi nemzeti konzultációja" egyik oktatást érintő kérdésére ("Egyetért-e Ön azzal, hogy a beilleszkedni nem akaró, társaikat zavaró és a pedagógusok munkáját ellehetetlenítő gyerekeket bentlakásos oktatási intézményekben kellene elhelyezni?”) reagáló és azt, illetve annak mögöttes tartalmát elítélő alábbi véleményével:

Nem első és minden bizonnyal nem is utolsó alkalommal jelenik meg a magyar közéletben olyan (nemzeti, valódi, még valódibb) konzultációnak feltüntetett politikai program, amely nyíltan, vagy áttételesen az alapvető gyermeki jogok korlátozását veti fel. Döbbenettel tapasztaljuk, hogy a XXI. század Magyarországán még mindig napvilágot láthatnak olyan politikai nyilatkozatok, amelyek azt sugallják, hogy a civilizált országok mindegyikében tiszteletben tartott gyermeki jogok érvényesülése nálunk valamiféle többségi kegy függvénye.

Tiltakozunk minden ilyen megnyilvánulás ellen!

A gyermeki alapjogok egyebek mellett garantálják az egészséghez, a szociális biztonsághoz, az életkori és más adottságoknak megfelelő oktatáshoz való jogot. Ezek a jogok megilletnek minden gyermeket állampolgárságtól, nemtől, nemzetiségtől, rassz jegyektől, vallási vagy szociális háttértől, egészségi állapottól függetlenül. A magyar állam felelőssége ezeknek a jogoknak a tiszteletben tartása és védelme, a mindenkori kormánynak pedig hazafias kötelessége a gyerekek, családok és az oktató-nevelő, gyermekvédelmi és szociális intézmények segítése a jogok biztosításában.

Minden gyermek egyedi,
minden gyermek sajátos igényekkel bír!

Ezeket a sajátos igényeket a közoktatás területén csak az oktatás személyre szabottságának megvalósításával lehet megfelelően kezelni. Személyre szabott oktatással, azaz egy olyan sokdimenziós, organikus rendszer működtetésével, amely a gyermek egészségi állapotának, sajátos környezetérzékelésének, szociális-, gyermekvédelmi hátráltató tényezőinek, egyes tantárgyakban való lemaradásának, vagy éppen a kiemelkedő képességeinek megfelelően biztosít intézményesített segítséget a gyermek, a család, az oktató-nevelő-fejlesztő pedagógus és a szociális, gyermekvédelmi területen dolgozó más szakemberek számára.

Minden politikai, vagy a politikára hatni akaró társadalmi szervezettől elvárjuk, hogy feltétel nélkül támogassa a gyermekek jogainak teljes körű érvényesülését szolgáló törekvéseket. De legalábbis ne tegyen ezekkel ellentétes, esetenként gyűlöletet szító kinyilatkoztatásokat. Ez akkor is megbocsáthatatlan, ha az ilyen deklarációk a társadalom rasszizmusra, idegenellenességre, más emberellenes nézetekre fogékony rétegeiben esetleg szavazatokra válthatók lennének.

Minden gyermek az én gyermekem, minden gyermek a te gyermeked,
minden gyermek az ő gyermeke,
MINDEN GYERMEK A MI GYERMEKÜNK!

Budapest, 2016. október 18.

Csak Együtt Van Esély (CSEVE) FB csoport a CKP tagszervezete, Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért FB csoport a CKP tagszervezete, Autizmus a családban1 FB csoport, magánszemélyek