Home Hírlevelek A CKP október 2-i hírlevele

A CKP október 2-i hírlevele

2016-10-02

Beszámoló a CKP Plenáris gyűléséről; Tanodák ellehetetlenítése; Tanítanék, Kockás körök, Van helyed Alapítvány, TTE, Igazgyöngy, TANOSZ hírei

BESZÁMOLÓ A CKP PLENÁRIS GYŰLÉSÉRŐL

Szeptember 23-án lezajlott a CKP IV. plenáris gyűlése. A gyűlésen (vagy annak legalább ez részén) 28 szervezet képviselői vettek részt, egy-egy szavazáson 22-24 szervezet szavazott.

A gyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta a CKP működési szabályzatát, valamint a pénzügyi elszámolást. Utóbbi értelmében a CKP és a Tanítanék pénzügyi gazdálkodása a továbbiakban elkülönül, a két szerveződés kétfele osztja a felajánlásokból megmaradt összeget, így a CKP kb. 1 millió Ft-ból gazdálkodhat.

A Működési mód meghatározza a CKP-hez való csatlakozás módját, a szervezetek jogait és kötelességeit; meghatározza, miben és milyen feltétételekkel dönthet a Plenáris gyűlés, a szervezetek elektronikus szavazása, az Ügyvivői Testület, illetve a munkacsoportok;  szabályozza  munkacsoportok alakításának, feladatkörük meghatározásának módját, az Ügyvivői Testület összetételét, az ÜT és a szóvivők feladatkörét.

Az ÜT beszámolóját és a Tanítanék tájékoztatóját követően Miklósi László kapacitáshiány miatt lemondott a szóvivőségről, és Törley Kata lemondott az Akció munkacsoport koordinátorságáról.

A gyűlés megvitatta a stratégiai célkitűzéseket, és elfogadta az általános célt, valamint a módszereket. Eszerint

A CKP részéről szükséges kimondani, hogy a jelenlegi rendszerkereteket semmilyen körülmények között nem fogadja el. Feladatának tekinti továbbá kimutatni, hogy az átgondolatlan, ad hoc módosítások a kormány részéről nem jelentenek valódi megoldásokat. Csak azok a rendszerszintű változtatások jelentenek garanciát és esélyt a minőségi oktatás megteremtésére, amelyeket az adott kormányzat szakmailag és társadalmilag megfelelően előkészített és egyeztetett az érintettekkel. Kooperativitás – professzionalitás – innovativitás: csak ebben az értelmezési keretben szabad és érdemes oktatást reformálni.

Célunk elérése érdekében követendő módszerek:

  • nyomásgyakorlás
  • szemléletformálás
  • az oktatási szereplők számára szakmapolitikai diskurzus
  • CKP anyagok disszeminálásafeldolgozása
  • médiajelenlét

A gazdálkodási alapelvekről nem szavaztunk, mivel az előterjesztéssel csak a gyűlésen találkoztak a szervezetek. Az előterjesztés lényege, hogy a működés költségeihez (útiköltség, terembérlet, internete tárhely stb.) a szervezetektől havi 1000 Ft hozzájárulást javasol. Az akciók, projektek saját költségvetéssel kell rendelkezzenek, amelyek fedezetét felajánlásokból és egyéb forrásból kell előteremteni.

Megszavaztuk az 1. (akció) munkacsoport feladatkörének megváltoztatását.

Annak következtében, hogy a Tanítanék Mozgalom a nyáron újrastrukturálta és definiálta magát, és akcióinak tervezése és kivitelezése a Mozgalmon belül történik, a CKP akciócsoportjának létezése az eddigi formában okafogyottá vált.  Ugyanakkor  a CKP céljainak megvalósításához szükséges egy operatív/szolgáltató csoport működése. A Plenáris gyűlés határozata értelmében az 1. (akció) munkacsoport feladatköre megváltozik, operatív/szolgáltató feladatokkal fog a jövőben foglalkozni.

Az akció munkacsoport tagjai el kell döntsék, hogy dolgozni szeretnének-e a megváltozott feladatkörű munkacsoportban, a szervezetektől pedig delegáltakat várunk. Eddig 8 szervezet delegált tagot a munkacsoportba, amely hamarosan megválasztja koordinátorát és elkezdi tevékenységét.

Az ÜT vállalta, hogy az akció munkacsoport keretében korábban rendszeresen lehetséges személyes találkozások, véleménycserék pótlására elindít egy kéthetenként összegyűlő klubot.

TÖRTÉNÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN

A Tanodapályázaton nem nyertek az alapítványi tanodák

A tanodák támogatására 2015 őszén írtak ki pályázatot, márciusi elbírálási határidővel. Az eredményhirdetés azonban csak a héten történt meg: bár a kiosztható összeg 5,3 milliárd Ft volt, a csaknem ezer pályázó közül összesesen 170-en kaptak támogatást. A nyertesek listáját nem hozták nyilvánosságra, mint ahogy az elutasított pályázók sem ismerkedhettek meg eddig a bírálattal, az elutasítás okával. Így nem tudunk felelősen következtetéseket levonni arra vonatkozóan, milyen szempontok alapján utasították el számos ismert, sikeres, régóta működő tanoda pályázatát, ugyanakkor miért támogatták olyan, kevesebb hátrányos helyzetű tanulót elérő egyházi pályázókét, amelyek csak most kívánnak tanodát létrehozni.

Feltételezésünk szerint a döntés beleillik az alapítványi oktatás intézményeinek ellehetetlenítését célzó folyamatba, amelynek előző lépéseként az alapítványi szakképzők nem kaptak államilag támogatott keretet a korlátozottan támogatható szakképesítések oktatására.

A CKP jelenleg tájékozódik, és ha alapot talál a jogi lépésekre, megadja a segítséget ehhez az érintetteknek.

A SZERVEZETEK HÍREI

Tanítanék Mozgalom

A mozgalom csatlakozott a szeptember 30-i Lásd meg az embert tüntetéshez. Törley Kata, Pilz Olivér és Sulyok Blanka közös felszólalásukban elmondták, mit tehetnek a tanárok, miért fontos, hogy a diákok kérdezhessenek, önálló véleményt formáljanak.

Pukli István bejelentette, hogy kilép a Tanítanék Mozgalomból. Közvetlen oknak azt jelölte meg, hogy egyedül szavazott a tüntetéshez való csatlakozás ellen. A Tanítanék közleményben fejtette ki álláspontját a kilépéssel kapcsolatban.

Van Helyed AlapítványKockás körök

A Van Helyed Alapítvány október 14-én 15-17.30 óráig Ózdon programot szervez a Kockás körök számára, amelyen a CKP szervezetek képviselőit is szívesen látják. A program során beszélgetnek Bódis Krisztával, Kerpen-Frónius Luca Sárával, Szántó Judittal és a stúdió diákjaival, és részt vesznek a stúdió programjain.

Történelemtanárok Egylete

Október 8-án a Kossuth Klubban tartják a Történelemtanárok 27. Országos Konferenciáját

Emlékezetkiesés, avagy demokratikus hagyományainkról címmel. Előadók: Tölgyessy Péter, Paksa Rudolf, Paksy Zoltán, Ablonczy Balázs, Rainer M. János. Részletek itt.

Igazgyöngy Alapítvány

Mivel sok más működő tanodához hasonlóan az alapítvány pályázatát is elutasította az EMMI, gyűjtésre van szükség ahhoz, hogy tovább működhessen a Toldi Tanoda, amelyben eredményesen, innovatív módszerekkel önkéntes egyetemisták és négy munkaviszonyban alkalmazott fejlesztő pedagógus dolgozik. L. Ritók Nóra Lovagjeggyel a Toldi Tanodáért címmel gyűjtést indított. Részletek és számlaszám itt.

TANOSZ

Az Alkotó Pedagógusok Országos Klubja (ALPOK) alakuló összejövetelét 2016. október 8-án 10 órától tartja az IBS főiskola Budapest II. Tárogató út 4-6. sz. épületében. Akiket várnak:Pedagógiai-módszertani innovátorok, tananyagfejlesztők, taneszköz-készítők, tankönyvírók; Közösségépítők;Tudós tanárok, kutatók, doktoranduszok;Szak- és szépírók, költők, drámapedagógusok;Művészi tevékenységet folytató, néphagyományőrző pedagógusok;Technikai alkotók (filmesek, fotósok, tárgykészítők) és egyéb alkotó tevékenységeket végzők. Érdeklődés, jelentkezés: tanosz@index.hu

 

SAJTÓFIGYELŐ

Oktatáspolitika,Tanítanék mozgalom,Menekültek,kvótanépszavazás,Tanodák,Kritikus megnyilvánulások,Szakszervezetek,Pedagógusminősítés,Szakképzés,felnőttképzés,Tankönyvek, Diákok,Gyermek- és ifjúságvédelem,Hátrányos helyzet,Felsőoktatás,Szülők