Home Hírlevelek A CKP szeptember 1-i hírlevele

A CKP szeptember 1-i hírlevele

2016-09-01

Plenáris ülés meghirdetése; káoszos tanévkezdés; a szakképzés átalakítása, az érintettek reagálásának hiánya; ÜT-ülés; az alapproblémák dokumentum állása; kérdések Palkovics Lászlóhoz; a Tanítanék mozgalom hírei; Könyvbemutató; Sajtófigyelő

FIGYELEM! PLENÁRIS ÜLÉS!

Szeptember 23-án pénteken 16 órától a CKP plenáris ülést tart az AKG-ban.

Témák: Működési mód végszavazása (a vita előzetesen, online történik), Stratégiai célkitűzések és ahhoz kapcsolódó tevékenységek, Gazdálkodási kérdések, Személyi kérdések, Egyéb.

A végleges napirendi javaslatot és az előterjesztéseket az ÜT legkésőbb 10 nappal a plenáris előtt, azaz 13-áig megküldi a szervezeteknek.

A napirendhez kiegészítéseket, ill. konkrét tevékenységekre (pl. szakmai események, szakmai anyagok, együttműködések) javaslatokat szeptember 8-áig várunk a szervezetektől, ill. a munkacsoportoktól.

TÖRTÉNÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN

Megkezdődött a tanév, a rendszerváltás óta a legtöbb bizonytalansággal, a tanévkezdés előtt kevéssel hozott döntések okozta hatalmas kapkodással.

Augusztus 20-a után megjelent a szakképzés átalakítását szabályozó jogszabályok nagy része. Egy héttel a tanévkezdés előtthivatalosan is ismertek lettek a közismereti kerettantervek, a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei, az új, már a 2017-es érettségin kötelező szakmai tantárgyak emelt szintű követelményei. Még mindig csak munkaanyagként érhetőek el a középszintű érettségi követelmények és a szakmai kerettantervek – annak ellenére, hogy holnaptól a szakképző évfolyamokon az utóbbiak alapján kell folyjon a tanítás.

A kerettantervi rendelet megjelenését megelőzően minisztériumi közlemény kötelezte az iskolákat arra, hogy a még hatályos rendelet helyett a közleményben megjelent (a majdani a rendeletmódosítás részét képező) kerettantervek alapján készítsék el helyi tantervüket.

Egy július végi jogszabály-módosítással 2 órás óraszám-kedvezményt kaptak az osztályfőnökök, a munkaközösség-vezetők, a diákönkormányzatot segítő tanárok. A szabályozás azonban nem teszi egyértelművé, hogy a 22-26 órás kötelező óraszám ennek alapján hogyan módosul.

Nem jelent meg az a rendelet, amely lehetővé tenné, hogy a pedagógusok eltérjenek a kerettantervtől. (A tervezetet július végén bocsátották társadalmi vitára.) Felkerültek azonban az OFI honlapjára a tervezetben ígért „rugalmas kerettantervek”, amelyek lehetővé teszik egyes tananyagrészek elhagyását.

CKP TÖRTÉNÉSEK

ÜT-ülés

Augusztus 23-án ülést tartott a CKP Ügyvivő Testülete.

A megbeszélt témák:

1. A Tanitanék nyári öndefiníciós folyamata és következményei

  • A témáról Törley Kata a jövő héten részletes beszámolót ír a CKP részére

2. Működési mód előterjesztés

  • Neubauer István átdolgozta és az ÜT elé tárta a működési móddal kapcsolatos előterjesztését. (Az eredeti javaslat egyes pontjairól a legutóbbi plenárison már folyt vita, és ezekről a pontokról szavazásra is sor került. ) Az ÜT néhány pontnál változtatást kért, mielőtt az előterjesztést a szervezetek elé visszük levelezőlistás vitára. Rögzítettük, hogy a már megszavazott pontokban változtatást, azokról vitát nem javasolunk.

3. Plenáris ülés

  • Az azóta eldőlt időpont: szeptember 23, 16 óra. Előtte legalább 10 nappal a szervezetek elé kell tárni a megvitatandó dokumentumokat, elsősorban a stratégiai célkitűzéseket és a működési módot (utóbbiról nem lesz vita a plenárison, azt elektronikus formában folytatjuk le).

4. Gazdálkodási kérdések

5. Javaslatok szakmai programokra

  • A részletes javaslatokat a plenáris előtt külön dokumentumban tárjuk a szervezetek elé.

6. Lemondott szóvivők pótlása

  • Javaslatot kérünk a szervezetektől. Erről hamarosan külön levél megy.

 

Állásfoglalás és cselekvésre szólítás a szakképzés átalakításával kapcsolatban

A szakképzés átalakításával kapcsolatos CKP állásfoglalást augusztus 11-én elküldtük kb. ötven érintettnek, cselekvésre szólítva fel őket. Eljuttattuk az állásfoglalást a szakképzésben érintett minisztériumoknak, a parlamenti pártoknak (a Jobbik kivételével), a Parlament kulturális bizottsága tagjainak, az iskolafenntartó egyházaknak, az MKIK-nak, VOSZ-nak, MGYOSZ-nak, a Köznevelési Kerekasztal szervezeteinek,a szülői és diákszervezeteknek.

Választ csak három párttól (DK, Együtt, LMP) kaptunk. A szakképzéssel kapcsolatban emellett az MSZP és a PM megszólalt. Más megszólítottak egyáltalán nem foglalkoztak a problémakörrel.

A szakképzés átalakításával kapcsolatban – az állásfoglalástól függetlenül – számos megkeresés érkezett a médiából, amelynek igyekeztünk eleget tenni.

 

Stratégiai dokumentum

Tovább folyik a stratégiai dokumentum (alapproblémák) vitája. Jelenleg a tehetséggondozás, iskolastruktúra, szakképzés, az oktatás személyi feltételei témákról folyik a vita a munkacsoportban. Külön anyag készül az SNI/BTMN probléma részletes tárgyalására, amellyel az esélyegyenlőség fejezet csak elvi szinten tud foglalkozni. Készül a közoktatás legfontosabb alapelveit, a „cölöpöket” lefektető bevezető, valamit az egyes fejezetek rövid, szélesebb körű vitára bocsátható verziója is.

Minden elfogadott és vita alatt álló pont megtalálható egy mappában, bárki által olvashatóan itt. A már elfogadott pontokhoz is gyűjtjük az időközben felmerült problémákat, amelyekkel a későbbi viták során foglalkozunk.

A közeljövőben át szükséges tekintenünk, mi kell ahhoz, hogy az anyag összeálljon, a szervezetek elé legyen terjeszthető elfogadásra, és mire akarjuk az anyagokat használni a továbbiakban.

 

Kérdések Palkovics Lászlóhoz

Az Index nyilvános szülői értekezletre gyűjtött kérdéseket. Ehhez egy kérdéscsokrot összeállított a CKP, egy másikat a Tanítanék Mozgalom. A kérdések az adásban nem hangzottak el. Bár a célunk nem igazán a válasz megismerése volt, hanem a problémák összegyűjtése, kíváncsian várjuk a válaszokat is.

 

A SZERVEZETEK HÍREI

Tanítanék Mozgalom

  • A Tanítanék augusztus 17-én nyílt levéllel fordult Varga Mihályhoz a szakképzés átalakításával és az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban. A levélre eddig nem jött válasz.
  • Az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban gyűjtik az információkat.
  • Megkezdődött a júniusi tüntetésen aktivistáknak jelentkezők megkeresése, bevonása.
  • A Tanítanék az új tanévet köszöntő levélben fordult támogatóihoz, a tanárokhoz, szülőkhöz, diákokhoz.

Osztályfőnökök Egyesülete

 

SAJTÓFIGYELŐ

08.08-08.31. Témák: Oktatáspolitika, Egyházak, Kritikus megnyilvánulások,Tanítanék mozgalom,Szakszervezetek,Szakképzés,Tankönyvek, Önkormányzatok, Iskolaigazgatók kinevezése,Felsőoktatás,Diákok,Gyermekvédelem,Hátrányos helyzet, Szülők