Home Hírlevelek A CKP augusztus 7-i hírlevele

A CKP augusztus 7-i hírlevele

2016-08-07

Semmi jel nem mutat arra, hogy a kormány elállna a szakgimnáziumok tanterveinek és érettségijének a szeptember 1-jén induló tanévvel történő átalakításától, annak ellenére, hogy még nem ismertek se az érettségi követelmények, se a szakmai, se a közismeretei kerettantervek, de még a tantárgyi órakeretek sem. Újabb esetek jutottak tudomásunkra, amikor az NGM indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánította a Szakképzési Centrumok tagintézményei intézményvezetői pályázatait….

TÖRTÉNÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN

A legfontosabb, hogy semmi jel nem mutat arra, hogy a kormány elállna a szakgimnáziumok tanterveinek és érettségijének a szeptember 1-jén induló tanévvel történő átalakításától, annak ellenére, hogy még nem ismertek se az érettségi követelmények, se a szakmai, se a közismeretei kerettantervek, de még a tantárgyi órakeretek sem.

Lezárult a Digitális Oktatási Stratégia és a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia vitája. Nyár végére ígérik a megvalósítás lépéseit tartalmazó kormányhatározatot, amelynek a most vitára bocsátott stratégia a melléklete lesz.

Újabb esetek jutottak tudomásunkra, amikor az NGM indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánította a Szakképzési Centrumok tagintézményei intézményvezetői pályázatait.

 

FONTOS JOGSZABÁLYOK, JOGSZABÁLYTERVEZETEK, KOMMENTÁROKKAL

Módosult a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló rendelet. Bekerült az a korábban tett ígéret, hogy a pedagógus végzettségű NOKS dolgozókra is vonatkozik az előmeneteli rendszer, ill. hogy azok a pedagógusok, akik hét évvel az öregségi nyugdíjkorhatáron belül vannak, ill. akik szakvizsgával rendelkeznek, 2014 áprilisáig megvolt a 14 év szakmai gyakorlatuk, és feltöltötték a portfóliójukat, automatikusan a Pedagógus II. fokozatba kerülnek. A problémákról itt olvashat.

Megjelent a kerettantervekkel kapcsolatos szabályozás módosításáról szóló tervezet. Nagyobb szabadságot kapnak a pedagógusok a kerettantervtől való eltérésben, csak a NAT a kötelező. Az OFI mintatanterveket készít, amelyben jelölik az elhagyható tartalmakat. Az nem világos, hogy ez hogy lesz értelmezhető a szakgimnáziumokra, ahol az óraszámok csökkentésével nem lehet előírni a NAT kötelezőségét. Bár a CKP üdvözli a tanári autonómia irányába tett lépést, véleményünk szerint a tartalmi szabályozás és a kapcsolódó előírások (pl. a tanfelügyelet, a tankönyvszabályozás) átfogó, szakmai egyeztetéssel kísért áttekintése lenne szükséges a valódi változásokhoz. (A CKP tartalmi szabályozással kapcsolatos állásfoglalását lásd itt.)

Módosult a  2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés – de csak csekély mértékben. Továbbra is csak elenyésző számú helyet kapnak az alapítványi iskolák a korlátozottan beiskolázható szakmákban, így számos iskola bezárhatja kapuit. És a törvénnyel ellentétbenidén se jelent meg július végéig a 2017/18-as tanévre vonatkozó döntés.

Elkezdtek megjelenni a szakképzés szeptember 1-től érvényes dokumentumai. 1 hónappal az új szakképzési tartalom tanításának elkezdése előtt megjelentek az új szakmai követelménymodulok (társadalmi egyeztetés nélkül). Az EMMI-hez tartozó szakképesítésekszakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet társadalmi egyeztetésre került – kétnapos határidővel.  A szakmai kerettantervek és közismereti kerettantervek óraterve jelenleg csak munkaanyagként ismert, maguk a közismereti és a szakmai alapozó tárgyak kerettantervei még munkaanyag formájában sem – pedig ezek nélkül hivatalosan meg se kezdődhet a tanítás a szakközépiskolákban (új nevükön szakgimnáziumokban). És akkor még nem beszéltünk a felkészülésről, a sokszor nem is ismert technológiák, programnyelvek stb. elsajátításáról, a megnövekedett mennyiségű, ill. új tartalmakat oktatni tudó szakoktatók , szakmai tanárok felvételéről.

 

CKP TÖRTÉNÉSEK

Szakképzés átalakításának kritikája

A szakképzés átalakításával kapcsolatos CKP állásfoglalás elérhető itt.

Digitális Oktatási Stratégia vitája

Aktívan részt vettünk a Digitális Oktatási Stratégia vitájában. A társadalmi egyeztetés keretében küldött részletes véleményünk itt olvasható. Az egyeztetési folyamattal eddig alapjában elégedettek voltunk, de feltétlenül szükségesnek tartjuk a kormányhatározat és a kidolgozás lépéseinek egyeztetését is. Aktív részvételünkkel azt kívánjuk elősegíteni, hogy a stratégia megvalósítása túlmutasson az eszközellátáson, és a digitális kornak megfelelő oktatás irányába tett lépést jelentsen.

Intézményvezetői pályázatok – nyílt levél

Gyűjtöttük azokat az eseteket, amikor az NGM indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánította a Szakképzési Centrumok tagintézményeiintézményvezetői pályázatait. A Tanítanék ez ügyben hamarosan nyílt levélben fordul Varga Mihály miniszterhez.

Jogszabálytervezetek kritikája

Véleményt alakítottunk ki a jogszabályokról, tervezetekről. A kerettantervi szabályozáshoz készült TANOSZ és Könyvtárostanárok Egyesülete vélemény elérhető itt és itt.

Stratégiai dokumentum

Tovább folyik a stratégiai dokumentum (alapproblémák) vitája. Jelenleg az iskolastruktúra, a szakképzés, az oktatás személyi feltételei témákról folyik a vita a munkacsoportban.

Minden elfogadott és vita alatt álló pont megtalálható egy mappában, bárki által olvashatóan itt. A már elfogadott pontokhoz is gyűjtjük az időközben felmerült problémákat, amelyekkel a későbbi viták során foglalkozunk.

Felmérés a közoktatással kapcsolatos véleményekről

A rendszerszintű munkacsoport szakértők bevonásával online kérdőívet készített a közoktatás kérdéseivel kapcsolatos pedagógusi és társadalmi vélemények felmérésére. A kérdőív véglegesítése, a vélemények bekérése jelenleg folyik.

Plenáris ülés

A plenáris ülés időpontja még nem dőlt el. Úgy tűnik, a nyár még annál is nagyobb akadályt jelent, mint amire számítottunk, és nem tudjuk úgy előkészíteni az anyagokat, hogy a plenárist megtarthassuk augusztus végén. A plenáris ülés előtt szükséges online vitát folytatnunk aműködési módról, hogy ez a plenárison ne vegye el az időt a stratégiai kérdésekről. Ennek előkészítése folyamatban van.

Szóvivők

Nem oldódott meg a lemondott szóvivők pótlása. Kérjük a szervezeteket, hogy ha van javaslatuk, azt jelezzék az ÜT-nek.

 

SAJTÓFIGYELŐ

Benne:

 • Oktatáspolitika
 • Kritikus megnyilvánulások
 • Tanítanék
 • Civil összefogás (Sándor Mária)
 • Szakszervezetek
 • Szüdi János sorozata a 168 órában
 • Önkormányzatok
 • Igazgatók kinevezése
 • Szakképzés
 • Felsőoktatás
 • Tankönyvek
 • Digitális oktatás
 • Diákok
 • Gyermekvédelem
 • Hátrányos helyzet
 • Szülők