Home Hírlevelek CKP július 14-i hírlevele

CKP július 14-i hírlevele

2016-07-15

TÖRTÉNÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN

Kihirdették a Szakképzési Centrumokhoz tartozó iskolák intézményvezetői pályázatának eredményét. Több iskolában eredménytelennek hirdették a pályázatot annak ellenére, hogy volt jogilag megfelelő, a tantestület által támogatott pályázó.

Megjelent az EFOP pályázati témák listája. A kiírt pályázatok túlnyomó többsége központi, vagyis meghatározott pályázóra kiírt.

Elkészült és közigazgatási és társadalmi vitára került a Digitális Oktatási Stratégia tervezete.

Két új, oktatást érintő  rendelet jelent meg: 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról (8034-8044. p.), ill. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása (benne: pályázat kiírása nélküli munkakörök, munkakörök, fizetési osztályok). Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16104.pdf

CKP TÖRTÉNÉSEK

  • Stratégiai dokumentum (alapproblémák)

A 3. munkacsoport folyamatosan dolgozik a stratégiai dokumentumon. (A dokumentumnak jó lenne már valamilyen végleges, jól hangzó nevet találni – a javaslatokat várjuk.)

A döntés-előkészítésről, oktatáspolitika formálásról, társadalmi egyeztetésről szóló első pontot ellenszavazat nélkül, két tartózkodással elfogadták a CKP szervezetei.

A munkacsoport elfogadta a finanszírozásról és az autonómiáról szóló pontokat is, és jelenleg szavaz az esélyegyenlőségről szóló pontról. Utóbbihoz később kiegészítésként kerül az SNI-BTM gyerekek/tanulók problémáival foglalkozó rész, amelyen még dolgozik az SNI-BTM témacsoport.  Eddig ez a pont indukálta a legnagyobb vitát. A hat/nyolc osztályos iskolák kérdésében nem jutottunk konszenzusra.

Jelenleg a munkacsoport az iskolaszerkezet pontot vitatja. Elkészült a szakképzési pont első alapja is, amellyel most a szakképzési témacsoport foglalkozik.

Készül az oktatásfejlesztés és az oktatás személyi feltételei pont. Várjuk az érintett szervezetek, ill. szakértők bekapcsolódását a kidolgozásba.

Folyamatban van a pontok rövid verzióinak elkészítése.

Minden elfogadott és vita alatt álló pont megtalálhat egy mappában, bárki által olvashatóan itt.

  • Digitális Oktatási Stratégia

Elkészült a kormányhatározat tervezete, ill. az ehhez tartozó előkészítő anyag. A CKP hivatalos felkérést kapott a véleményezésre azzal, hogy juttassa el a tervezetet a tagszervezeteknek is. Ez  megtörtént. A véleményeket 21-éig várják.

  • Jogi ügyek

A TASZ-szal és az EKINT-tel együttműködve folytatódik a lehetséges jogi lépések feltérképezése az alapjogsértések, a tanszabadságsértés ügyében.

A megbeszélések alapján körvonalazódni látszik a tankönyvválasztás szabadságának korlátozása ügyében lehetséges jogi lépés.

Foglalkozunk az alapítványi iskolákkal, valamint az SNI tanulókkal kapcsolatos jogsértések megfoghatóságának kidolgozásával is.

A Tanítanékon keresztül a CKP-hez fordult az egri … szakközépiskola, ahol az egyetlen, jogilag nem támadható, a tantestület által támogatott pályázót nem nevezték ki intézményvezetőnek, hanem a pályázatot indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítva meghosszabbították a  70 év feletti, beteg,a tantestület által kritizált régi igazgató pályázatát. Sajnos, az eljárás jogilag nem támadható, más megoldást keresünk az egriek tiltakozásának támogatására.

  • Plenáris ülés

Augusztus végén, a 22-i héten plenáris ülést tervezünk. A lehetséges időpontok közül doodle szavazással választunk. A napirendi javaslatokat hamarosan a szervezetek el tárjuk.

  • Személyi kérdések

Puskás Aurél után a második szóvivő. Miklós Laci is bejelentette, hogy nem tudja vállalni tovább a szóvivőséget.

A plenáris ülésen szükség lesz tehát két új szóvivő megválasztására.

Azonban a szóvivői feladatokat addig sem tudja Ercse Kriszta egyedül végezni, ezért az ügyvivő testület megpróbál ideiglenesen bevonni egy vagy két embert a munkába. Ha lesz személyi javaslat, azt a szervezetek el tárjuk azzal, hogy a plenárisig várjuk a javaslatokat a hivatalosan megválasztandó szóvivőkre.

SAJTÓFIGYELŐ