Home MCS2 A CKP KÖVETELÉSEINEK JELENLEGI HELYZETE

A CKP KÖVETELÉSEINEK JELENLEGI HELYZETE

2016-07-02

I. A TANÍTANÉK NÉGY PONTJA KÖZÜL SEMMIT NEM TELJESÍTETT A KORMÁNYZAT.

Szó sincs új közoktatási és szakképzési törvényről. A tervezett törvénymódosítások egy ponton érintenek lényeges kérdést: teljessé teszik az államosítást.

A közoktatásra fordított összeg a jövő évi költségvetésben nem nőtt: az idén tervezethez képest ugyan több, de kevesebbel, mint amennyivel az idei alultervezett volt (tehát nem több, mint amennyit idén ténylegesen költenek közoktatásra).

Kármentő intézkedések nem történtek. A CKP 12 pontjában leírt azonnali követelések közül kilencben egyáltalán semmi pozitív lépés nem történt, egyben történt lényegi, kettőben kicsi pozitív változás.

II. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 25 PONTJÁBÓL a jogszabályok és a tervezetek csak két pontot –  a nyugdíjasok és a minősítés kérdését – rendeznek.

 

III. HOGY ÁLLUNK A CKP 12 PONTJÁVAL?

1. Az érettségire vonatkozó módosításokat halasszák el!

Szó sincs halasztásról, 2017-ben már az új tárgyakból, az új szabályok alapján kell érettségizni – pedig a részletes követelmények még ma sem ismertek! A rendelet csak tervezetben ismert, nem tudjuk, hogy a kritikák alapján megváltoztatják-e. A középfokú szakmai érettségi részletes követelményeinek még a tervezete sem készült el!

 

2. A középfokú szakképzési rendszerben a kormány által tervezett minden változtatást azonnal függesszenek fel! Biztosítsák mindenkinek a lehetőséget a középfokú végzettség megszerzésére!

Az NGM ragaszkodik a szakképzési rendszer átalakításához, annak ellenére, hogy az oktatás minden szereplője – beleértve a Nemzeti Pedagógus Kart és a Köznevelési Kerekasztalt – és jelentős gazdasági szereplők is elítélik ezt.

A kerettantervek tervezete szerint csaknem 600 órával csökken a közismereti képzés, csak egy természettudományos tárgyat tanítanak – lesz, ahol egyet sem. A kerettantervek egységes elutasítása hatására némi változtatást helyeztek kilátásba – így nem tudni, mikorra jelenik meg a kerettantervi rendelet. A szakmai kerettantervek még tervezet formájában sem ismertek. Amíg nincs kerettanterv, nem lehet tudni, melyik tárgyból milyen lesz az óraszám, tehát nem lehet tudni, hány tanárra lesz szükség a különböző tantárgyakból. Nem lehet tudni, honnan lesz tanár és oktató a plusz 600 szakmai órához, amikor már most sem tudtak minden órát megtartani a szakmai tanárok hiánya miatt.

Az egyetlen visszakozás, hogy a jogszabálytervezet szerint megengedik a szakmai tárgyból a középszintű érettségit – de abból, hogy nem lehet szabadon megválasztani az 5. érettségi tárgyat, nem engednek. Pedig az új szakmai tárgy követelményeiről még semmit sem tudunk!

Semmilyen lépés nem történt annak érekében, hogy a középfokú végzettség megszerzésének lehetőségét mindenkinek biztosítsák.

 

3. Csökkenteni kell a tanulói terheket!

A tanulói terhek csökkentését célzó azonnal megvalósítható követeléseink közül semmit sem fogadtak el, azonban bejelentették az új NAT és az új kerettantervek kidolgozását a tananyag csökkentése érdekében anélkül, hogy a tartalmi szabályozás meghatározó, alapvető problémáiról bármiféle értékelés, szakmai vita történt volna, anélkül, hogy felmerült volna a NAT részletes tananyagtartalmat szabályozó jellegének, a kerettantervek kötelezőségének megszűntetése.

 

4. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek méltányos és eredményes ellátásáért azonnali, kármentő intézkedések szükségesek!

Semmilyen érdemi változtatás nem történt, a gyerekek továbbra sem kapják meg még a jogszabály által előírt szolgáltatásokat sem. Az ésszerűtlen szervezésen nem változtattak. Nem rendeltek plusz forrást az SNI tanulók ellátáshoz. Nem állították vissza a két éves előkészítő szakiskolát. Az SNI-s tanulók szakképzése tragikus, ezen nem segít,

hogy a speciális szakiskolákat átnevezik szakiskolává és árhelyezik a szakképzési centrumokba. Az utazó gyógypedagógusi hálózat törvényi szabályozás addig nem megítélhető, amíg nem jelenik meg végrehajtási utasítás.

 

5. A kormányzat tegyen azonnali intézkedéseket a roma tanulók növekvő szegregációjának visszaszorítása, a diszkrimináció minden formájának hatékony tilalma érdekében!

Se törvénymódosítás, se felmérés nem történt. Viszont az Európai Unió kötelességszegési eljárást indított Magyarország ellen a roma szegregáció miatt.

 

6. Követeljük a tankönyvválasztás tényleges szabadságát!

A szabad tankönyvválasztást akadályozó, a tankönyvpiacot ellehetetlenítő szabályozást nem változtatták meg. Idén ugyan a KLIK engedélyezte az állami iskoláknak, hogy az 1-2. évfolyamon új könyveket vásároljanak, de a költségvetést nem módosították ennek megfelelően, így az egyházi és alapítványi iskolákban továbbra is kölcsön-tankönyvet kellett használni. A 2017-es költségvetés tervezetében szereplő költségkeret a kölcsöntankönyvek használatát feltételezi.

Az egymásnak ellentmondó jogszabályokat nem módosították, így a tankerületek egy része visszautasított olyan tankönyv-rendeléseket, amelyeket más tankerületekben engedélyeztek.

 

7. A pedagógus életpályához kapcsolódó minősítés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét azonnal fel kell függeszteni, a folyamatban levő eljárások befejezésének kivételével!

Itt volt némi engedmény – annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló szűk humán-erőforrással el tudják végezni az előírt minősítéseket. A megjelenés előtt álló rendelet szerint a nyugdíj előtt 7 évvel automatikusan, minősítés nélkül pedagógus 2-be lehet lépni. Azonban mivel a rendelet még nem jelent meg, felhívták az érintetteket, jelentkezzenek minősítésre! Akik pedig már korábban minősítésre jelentkeztek és az eljárás nem volt eredményes, nem kerülnek átminősítésre.

 

8. Azonnali hatállyal teremtsék meg a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásának jogszabályi kereteit! Szüntessék meg a létszámstopot!

Ez a másik olyan pont, ahol engedmény van – módosították a 1700/2012. (XII. 29.) Kormányhatározatot, és az öregségi nyugdíjkorhatárt elért közalkalmazottak két évig tovább dolgozhatnak. Megszűntették a létszámstopot is, de a nyugdíjazás miatt felszabaduló helyre csak akkor vehető fel más, ha a meglévő szakemberekkel nem oldható meg a feladat.

 

9. A pedagógusok kötelező óraszámát 22 órában kell rögzíteni, el kell törölni az ezen felüli kötött munkaidőt!

Minden könnyítéstől kategorikusan elzárkózik a kormányzat.

 

10. Követeljük az oktatásfinanszírozás legalapvetőbb forrásainak biztosítását!

A nem iskolákban dolgozó, pedagógus végzettségű NOKS dolgozókra a törvénytervezet szerint vonatkozni fog az életpályamodell.

A nem pedagógus végzettségű NOKS és technikai dolgozóknak az illetménytábla szerinti bérük 7 %-os emelését ígérik. Erre nincs fedezet a költségvetésben – de nem is kell, hiszen az így számolt bér még mindig alatta maradna a minimálbérnek, ill. a garantált bérminimumnak, amit az emelés nélkül is meg kell kapniuk.

A költségvetésben a működés biztosítására történt bizonyos átcsoportosítás.

 

11. Elvárjuk az oktatással kapcsolatos őszinte és nyilvános kommunikációt!

Se nem őszinte, se nem nyilvános. A jogszabálytervezetek véleményezése formális, az egységes elutasításnak sincs hatása.

 

12. Új alapokra helyezett, az elért eredményekre építő közoktatási rendszer kidolgozását kell azonnal elkezdeni!

Nyílt és tényeken alapuló, hosszú távú stratégiai tervezés nincs, csak ad hoc intézkedések. Még a saját maguk által létrehozott kerekasztal véleményét,  javaslatait sem veszik figyelembe. Bejelentették az új Nemzeti Alaptanterv és az új kerettantervek kidolgozását – anélkül, hogy ezt bármiféle szakmai egyeztetés, stratégiai tervezés megelőzte volna.